Jsme hrdí na to, že jsme součástí vašeho života.

Dodávky tepla a teplé vody od výrobců a dodavatelů tepla, kteří jsou členy Teplárenského sdružení České republiky, proudí do více než 1 150 000 domácností po celé České republice, do administrativních budov, škol, sportovišť a podniků.

více informací

Aby celá síť fungovala bezpečně, spolehlivě, ekologicky a s minimálními odstávkami, neustále do ní investujeme. Nejen finanční prostředky, ale i zkušenosti a dovednosti všech našich zaměstnanců. Díky tomu se můžete spolehnout na to, že bude doma tak příjemně teplo, jak jste zvyklí. Neustále modernizujeme naše provozy, abychom vyhověli dnešním nárokům na efektivní tepelné soustavy a zdroje energie šetrné k životnímu prostředí.

Výhody dálkového tepla

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Mezi hlavní výhody dálkového tepla patří bezpečnost, stabilita, ekologická přijatelnost a dlouhodobě výhodná cena. I kvůli tomu se k němu připojuje tolik nových bytových domů.

Pokud máte přesto v úmyslu tento způsob vytápění opustit, přečtěte si nejdříve všechny jeho výhody, ať se nerozhodnete ukvapeně.

více informací

Mýty a fakta

1.

Plánované odstávky jsou vždy oznamovány s dostatečným předstihem a trvají v řádu hodin, ve výjimečných případech několik dní. Na preventivním zásahu do systému se vždy podílí četa pracovníků, která podle možností pracuje mezi 6. a 22. hodinou, aby nerušila noční klid. Díky zokruhování tepelných sítí, které umožňují dodávku tepla z více stran soustavy, však často odběratelé odstávku tepla ani nezaznamenají.

Odstávky tepla trvají několik týdnů.

2.

Teplárenská zařízení jsou v provozu nepřetržitě a dodávky teplé vody jsou tak zajištěny celoročně. Domovní a objektové předávací stanice nabízejí vysoký komfort dodávek tepla s možností přitopit si i v chladném létě, stejně jako to lze s lokálním zdrojem.

Dálkové teplo funguje jen v zimě.

3.

Izolační materiály, které jsou používány k energetické ochraně parovodů a horkovodů, mají takové vlastnosti, že dochází k minimálním tepelným ztrátám (v jednotkách procent).

Při dodávce tepla dochází k velkým energetickým ztrátám v potrubí.

Moderní vytápění

Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice

Za dálkovým teplem v České republice stojí více než 600 licencovaných subjektů, které spravují několik tisíc kilometrů tras parovodů, horkovodů a teplovodů. Teplo se vyrábí ve stovkách teplárenských kotlů a proudí do desetitisíců výměníkových stanic u odběratelů.

více informací

Novinky

Teplárně Strakonice dokázala vloni snížit cenu tepla

Teplárně Strakonice poprvé v historii vyšla loňská výsledná cena tepelné energie na sekundárních rozvodech nižší než cena předběžná, uvedená na začtku roku v ceníku. Za rok 2020 bude zákazníkům tento rozdíl vracet. Pro jednu domácnost to představuje úsporu kolem 400 až 550 Kč, podle konečné spotřeby tepla pro vytápění a ohřev vody. V Jihočeském kraji se Teplárna Strakonice stala druhým nejlevnějším dodavatelem tepla. (03/2021)

Elektrárny Opatovice žádají o výjimku na emise dusíku a rtuti

Díky investici 2,7 miliardy korun z let 2014 až 2016 budou Elektrárny Opatovice (EOP) schopné plnit nové emisní limity pro oxid siřičitý a prach, které budou platit od letošního srpna. V případě emisí oxidů dusíku a rtuti žádají EOP o dočasnou výjimku z plnění nových zpřísněných limitů. V EOP přistupují zodpovědně k ochraně životního prostředí a dlouhodobě dělají vše proto, aby kontinuálně snižovali emise. (02/2021)

Podíl tepláren je u většiny sledovaných emisí minimální

Jak uvádí Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2019 z Ministerstva životního prostředí, kvalita ovzduší má zásadní vliv na lidské zdraví a kvalitu života, na ekosystémy i vegetaci. Proto je nutné zajistit dodržování imisních limitů pro znečišťující látky a dlouhodobé snižování imisní zátěže. To se v posledních dvou letech daří plnit, emise se snižují a kvalita ovzduší v ČR se dlouhodobě postupně zlepšuje. Přispívají k tomu i ekologické projekty tepláren. (02/2021)