Podpora dekarbonizace tepláren Veolie v Olomouci a v Karviné

Skupina Veolia Energie uspěla v náročném schvalovacím procesu a získá dotace z Modernizačního fondu EU na dva velké investiční projekty. Modernizace a dekarbonizace tepláren v Karviné a v Olomouci za miliardy korun povede ke snížení emisí, úsporám energií a přispěje k energetické soběstačnosti. Hlavním cílem obou projektů skupiny Veolia je postupně nahradit uhlí. (4 / 2024)

„Je to pro nás velký úspěch a významná podpora. Díky získané dotaci můžeme vybudovat v Karviné a v Olomouci komplex nejmodernějších technologií a zařízení na vysoké úrovni v souladu s novými trendy a potřebami regionů. Naším cílem je zajistit nejen úsporu energie, dekarbonizaci výroby tepelné energie a snížení emisí CO2, ale také rozšíření spektra používaných paliv, udržitelnost a uplatnění zásad cirkulární ekonomiky,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie. Modernizační fond EU pomáhá průmyslovým odvětvím, ale i domácnostem s přechodem na zelenou energii z obnovitelných zdrojů. Značná část směřuje do teplárenství. Z hodnocených teplárenských projektů uspěly letos na jarním jednání Investičního výboru Evropské investiční banky pouze 4 projekty, z toho dva od společnosti Veolia Energie.

Hlavním cílem obou projektů skupiny Veolia je postupně nahradit spalování uhlí obnovitelnými zdroji a jinými palivy šetrnějšími k životnímu prostředí a zároveň posílit flexibilitu i bezpečnost dodávek tepelné energie městům a přilehlým obcím. Základní dotační podmínkou je snížení emisí, zejména CO2, a úspora primární neobnovitelné energie. Mezi další parametry patří například vysoká účinnost nové technologie. „Získání dotace je završením dlouhého přípravného procesu trvajícího přes 2 roky. Dotační výzva byla ze strany Státního fondu životného prostředí velmi dobře připravena. Žádost jsme zpracovávali velmi pečlivě, podíleli se na tom naši specialisté i externí odborníci. Kromě jiného jsme tím získali cenné zkušenosti pro přípravu dalších žádosti,“ doplnil Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulace společnosti Veolia Energie ČR.

Projekt dekarbonizace Teplárny Olomouc má dvě části. První etapa už probíhá a její hlavní součástí je rekonstrukce kotle K3 spalujícího černé uhlí na zemní plyn. Tato první fáze byla už dříve podpořena z Modernizačního fondu. Druhá etapa, na kterou Veolia získala zmíněnou dotaci, zahrnuje plánovanou rekonstrukci uhelného fluidního kotle K5 na budoucí spalování tuhého alternativního paliva (vyrobeného z vytříděného dále nerecyklovatelného komunálního a průmyslového odpadu) a biomasy a také rekonstrukci turbíny TG3 na nové parametry páry. Součástí rekonstrukce je i instalace druhého stupně čištění spalin, úprava komínu, vybudování logistického centra paliv a další instalace doprovodných zařízení. Nižší výkon způsobený změnou paliv bude nahrazen výstavbou nového plynového teplárenského zdroje se spalovací turbínou na Špičkové výtopně Olomouc. Po realizaci všech částí projektu bude ukončeno spalování uhlí na Teplárně Olomouc v roce 2030. Druhá etapa bude stát zhruba 4,1 miliardy korun, významnou část pokryje dotace z Modernizačního fondu. Projekt přinese snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 86 % a snížení emisí CO2 o 32 %.

Projekt dekarbonizace Teplárny Karviná je ještě větší a náročnější a taktéž má už první etapu hotovou. Ta spočívala ve vybudování plynových kotlů, které umožní odstavit Teplárnu ČSA, jež společně s Teplárnou Karviná dodávala teplo do Karviné a Havířova. Ve druhé etapě, která je předmětem úspěšné dotační žádosti, budou vybudovány nové zdroje, které nahradí zbývající uhelné kotle v Teplárně Karviná. Hlavním novým zdrojem je multipalivový kotel K7 na tuhé alternativní palivo a biomasu, parní turbína TG8 včetně jejího příslušenství a vybudování doprovodných staveb a technologií. Další zdroj bude tvořen dvěma spalovacími plynovými turbínami a dvěma kotli na odpadní teplo plynových spalin. Po realizaci druhé etapy bude ukončeno spalování uhlí na Teplárně Karviná v roce 2028. Tato druhá etapa bude stát zhruba 7,8 miliardy korun a významnou část pokryje dotace z Modernizačního fondu. Projekt přinese snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 46 % a snížení emisí CO2 o 42 %.

Jak uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík, Modernizační fond je klíčovým nástrojem v dosahování cílů v oblasti modernizace a energetické nezávislosti. Schválení nových projektů Evropskou investiční bankou představuje pro Českou republiku důležitý milník.