Moderní vytápění

Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice

Za dálkovým teplem v České republice stojí více než 600 licencovaných subjektů, které spravují několik tisíc kilometrů tras parovodů, horkovodů a teplovodů. Teplo se vyrábí ve stovkách teplárenských kotlů a proudí do desetitisíců výměníkových stanic u odběratelů.

Díky tomu se mohou na dodávky tepla spolehnout zákazníci od Aše až po Zlín. Do sítě jsou investovány miliardové finanční částky, které jsou používány na:

  • Ekologizaci dodávek
  • Pravidelný servis
  • Postupnou modernizaci

Kromě toho celý teplárenský průmysl odvádí významné finanční prostředky do státního rozpočtu.

Projekt roku

Projekt roku

Každým rokem vzniká u nás v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto v roce 2002 Teplárenské sdružení České republiky poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem a chladem. Záměrem této soutěže je každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.