Proč se vyplatí zůstat u dálkového tepla?

Proč se vyplatí zůstat u dálkového tepla?

Mezi jeho nesporné výhody patří hlavně bezpečnost, stabilita, ekologická přijatelnost a dlouhodobě výhodná cena. Pokud máte přesto v úmyslu opustit dálkové teplo a všechny jeho výhody, nerozhodujte se ukvapeně.

 • Provoz a obsluha

  Odpojení od dálkového tepla je velmi zásadní rozhodnutí, které ovlivní všechny obyvatele bytového domu na celou řadu let, a to po všech stránkách – ekonomických, ekologických i materiálních. Berte v potaz i to, že budete muset řešit co dělat, když dojde u alternativního zdroje k poruše? Kdo z obyvatel domu se bude o provoz starat a bude za něj zodpovědný?

 • Tepelné ztráty

  Pokud se domníváte, že za dodávky tepla platíte neúměrně vysokou částku, je nutné najít příčiny, proč se tak děje. Mezi nejčastější patří tyto dvě:

  • Nehospodárné využití tepelných dodávek
  • Neúměrně vysoká tepelná ztráta nezatepleného objektu

  Proto je dobré se zamyslet nad tím, jak se s teplem v konkrétní bytové jednotce či bytovém domě hospodaří. Nevytápí se zbytečně místa, kde se obyvatelé nevyskytují celý den (například chodby nebo další nebytové prostory domu)? Nevětrá se zbytečně, když je topení puštěno na plný výkon? Je dům dostatečně izolován?

 • Je finančně dlouhodobě výhodné nechat se přepnout?

  Není. Mnoho alternativních dodavatelů tepla ukazuje cenu rozčleněnou do několika položek. Některé se zákazníkům nepřiznávají nebo jsou skryty v jiných nákladech – například v nákladech na správu domu. Oproti tomu teplárny udávají cenu celkovou a konečnou.

  Konečná cena obsahuje všechny oprávněné náklady. Takže vás nepřekvapí dodatečné platby za pořízení vlastního zdroje vytápění, jeho servis nebo revize. 

  Podívejme se na šetření KEA: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) prozkoumala nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů a zjistila, že alternativní dodavatelé slibují cenu tepla 300 Kč/GJ. Nicméně do svých nabídek již často nezapočítávají provozní a veškeré investiční náklady včetně finančních. Při ceně dálkového tepla do 600 Kč/GJ se dle výpočtů KEA nevyplatí přecházet na tepelná čerpadla či další alternativní formy vytápění.

  Teplárny navíc dlouhodobě snižují ekologický dopad výroby na životní prostředí a investují miliardy korun do modernizace výroby. Další stamiliony jdou do výměny parních rozvodů za efektivnější horkovody, do pravidelného servisu a obnovy zařízení.

 • Návratnost investice v nedohlednu

  Mnoho dodavatelů tepelných čerpadel slibuje návratnost investice 6–8 let, což bývá interpretováno jako výborně investované finanční prostředky s průměrnou roční výnosností 11 % a více. Problém je, že se nejedná o finanční investici, ale o investici do zařízení, která potřebuje budoucí náklady nejen provozní a údržbové, ale i kapitálové. 

  Nájemník nebo majitel bytu tak neplatí všechny náklady spojené s dodávkou tepla hned, ale jejich významnou část přesouvá do budoucího období.

 • Nevratnost rozhodnutí

  Jestliže se rozhodnete odpojit od soustavy dálkového vytápění, je to zásah do celé budovy. Je nutné se úplně odpojit od teplárny a nahradit ji novým lokálním zařízením v domě. Zpětné připojení na soustavu dálkového vytápění z teplárny pak může být finančně, technicky i úředně velmi náročný proces, včetně nového stavebního řízení.