Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí
Legenda - Dodávka
centrální výměníková stanice
bloková kotelna
sekundární rozvody
  
domovní předávací stanice
domovní kotelna
Legenda - Palivo
uhlí
zemní plyn
biomasa
  
topný olej
ostatní

Přibližný podíl obyvatel zásobovaných teplem je vypočítáván na základě předpokladu, že průměrný počet osob žijících v jednom bytě je 2,5 a průměrné množství tepla potřebné k zásobování jednoho bytu je 40 GJ.
U měst nad 10 000 obyvatel je spotřeba jednotlivých bytů ve skutečnosti nižší (větší část obyvatel bydlí v bytových domech) a skutečný podíl tak je ve skutečnosti o něco vyšší. U obcí do 2000 obyvatel je spotřeba bytů vyšší (větší část obyvatel bydlí v rodinných domech), takže podíl obyvatel zásobovaných teplem je ve skutečnosti nižší.
Sídla - počet obyvatel: > 50 tis. >10 tis. a < 50 tis. > 2 tis. a < 10 tis. < 2 tis.
Podrobné údaje k jednotlivým sídlům se objeví po kliknutí na značku příslušného sídla.
Vytvořeno na základě údajů kalkulovaných cen tepla pro rok 2015 od Energetického regulačního úřadu, všechny ceny tepla jsou uváděny včetně DPH.
Teplárenské sdružení České republiky