Veolia zachraňuje situaci ve Vratimově při vytápění města

Problémy hutního podniku Liberty Ostrava vyvrcholily přerušením výroby a odstavením většiny technologií, včetně výroby tepla. To ohrožovalo mimo jiné Vratimov, kde Liberty dodávala teplo pro téměř polovinu obyvatel města. Situaci zachránila společnost Veolia Energie, která zastoupila huť nejen ve Vratimově, ale následně také v případě vytápění dalších důležitých budov. (1 / 2024)

Když bylo zřejmé, že společnost Liberty Ostrava není schopna garantovat pokračování dodávek tepla do města Vratimova, začala jednání za účasti města i kraje o možnosti využít teplárenské rozvody společnosti Veolia, která vytápí převážnou část Ostravy. V prosinci probíhala intenzivní jednání, aby se zhruba 3000 obyvatel Vratimova uprostřed zimy neocitlo bez tepla a teplé vody. Za společnost Veolia Energie se zapojil jak obchodní, tak provozní úsek, aby se našlo rychle alespoň prozatímní, ale i bezpečné řešení pro příští týdny, případně i měsíce.

Veolia potvrdila, že je připravena huť zastoupit, bylo však potřeba potrubní systém připravit, osadit měřícími prvky a vybudovat propojení horkovodů o celkové délce 35 metrů. Toho se ujala sama společnost Liberty a během týdne potrubí postavila. Krátce před Vánocemi převzala Veolia za huť závazek dodávat teplo městské společnosti, která zajišťuje centrální vytápění obyvatelům Vratimova. Jedná se o provizorní napojení, ale první týdny prokázaly, že je plně funkční.

Následně Liberty požádala o rozšíření spolupráce se společností Veolia Energie. Od začátku ledna tak namísto problémy zmítané huti zásobuje teplem také polikliniku a hotelový dům Kovák v těsném sousedství firmy v ostravské části Kunčice. Na poliklinice působí více než dvě desítky lékařů a hotelový dům Kovák funguje jako ubytovna s 270 lůžky pro pracovníky různých firem.

Snaha Liberty rozjet alespoň některé své provozy vyústila v další rozšíření objektů vytápěných teplem vyrobeným v tepelné Elektrárně Třebovice společnosti Veolia Energie. Ve druhé polovině ledna začala Veolia dodávat teplo do sociální budovy provozu válcovny uvnitř areálu hutního podniku. Díky tomu se mohlo vrátit do práce 23. ledna zhruba 200 zaměstnanců hutního podniku. Jde opět o provizorní napojení a jednou z podmínek bylo zaplacení záloh na dodávky tepelné energie, což Liberty splnila. V jednání jsou i další objekty v areálu Liberty.