V Horažďovicích modernizují teplárenství motorovou kogeneraci

Pětitisícové Horažďovice se stávají po nedaleké Sušici a Klatovech dalším městem v Plzeňském kraji, které vsadilo na výhody společné výroby elektřiny a tepla. Postarají se o to dvě nové kogenerační jednotky, jež na své náklady postavila a provozuje společnost ČEZ Energo. Moderní zařízení dosahuje účinnosti využití energie až 90 %. Celková výše investice dosáhla 40 milionů korun. (2 / 2024)

Moderní zařízení dosahuje účinnosti využití energie až 90 %. Celková výše investice dosáhla téměř 40 milionů korun. Kromě tepla pro domácnosti a další budovy budou obě jednotky dodávat do sítě i elektřinu. První z nich, v Okružní ulici, je již v provozu. Ta ve Sportovní ulici se dočká svého zprovoznění v průběhu února. Kogenerační jednotky disponují celkovým elektrickým výkonem 960 kW. Obě zařízení pak ročně dodají horažďovickým domácnostem, školám a městskému aquaparku 11 600 GJ tepla, což je ekvivalent spotřeby asi 460 průměrných bytů. „Občanům chceme zajistit stabilní a ekologickou dodávku tepla za příznivé ceny. Spuštění nových kogeneračních jednotek je důležitým krokem pro modernizaci městské teplárenské sítě, což je jednou z našich priorit. Zejména po zkušenostech z energetické krize chceme jít cestou co největší energetické soběstačnosti a udržitelnosti,“ říká Michael Forman, starosta Horažďovic.

Kogenerační jednotku ve Sportovní ulici si u ČEZ Energo objednalo přímo město Horažďovice pro svůj aquapark. Bude dodávat nejen teplo pro vytápění bazénu, ale zároveň fungovat i jako nutný záložní zdroj v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Druhé zařízení si jako zdroj do soustavy zásobování teplem ve městě objednala společnost Bytservis Sušice, pro kterou ČEZ Energo již začátkem loňského roku zprovoznilo 4 kogenerační jednotky o celkovém výkonu 2 230 kWt s roční výrobou 27 154 GJ tepla ve 20 kilometrů vzdálené Sušici. 

ČEZ Energo se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Provozuje 164 kogeneračních jednotek a 74 dalších zdrojů tepla s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 129 MWe a tepelným výkonem 239 MWt. Tyto zdroje jsou provozovány v rámci vlastních či pronajatých systémů zásobování teplem, anebo jako vnořené zdroje do kotelen obchodních partnerů.