Topná sezona byla delší a chladnější, ale spotřeba tepla klesla

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestávají topit podle aktuálního počasí. Vloni vytápění skončilo kolem 9. května letos to bude ve většině tepláren po 21. květnu. Přestože bylo letošní topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor u odběratelů meziročně výrazně klesly. (5 / 2023)

„Podle průzkumu mezi teplárnami, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, se pohybují meziroční úspory tepla očištěné o vlivy počasí mezi 6 až 11 %,“ říká ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek: „Na spodní hranici jsou odběratelé tepla z tepláren spalujících domácí hnědé uhlí a biomasu, které vloni většinou cenu tepla neměnily a letos bylo zvýšení ceny tepla z nich v jednotkách až nižších desítkách procent. K vyšším úsporám motivovalo domácnosti zvýšení cen tepla z plynových tepláren, které se většinou pohybovalo ve vyšších desítkách procent. Oproti individuálnímu vytápění domácností plynem či elektřinou, kde se nárůst i přes vládní zastropování cen energie počítal až v násobcích nákladů z minulých let, byl i v případě plynových tepláren vývoj cen příznivější.“

Průměrné denní teploty se trvale nad 13 °C v celé ČR dostaly po 21. květnu. Podle aktuálních průměrných denních teplot tak postupně začaly přerušovat vytápění teplárny v nejteplejších nížinných oblastech. Nakonec se k nim přidaly i teplárny na Vysočině a v horských pohraničních oblastech. Topné období od začátku září do konce května má celkem 273 dnů. Podle celorepublikových klimatických statistik se začalo topit v tom minulém 19. září 2021, v tom aktuálním o dva dny dříve. Vytápění se přerušilo vloni 9. května a letos se topit podle počasí přestalo po 21. květnu. Minulou topnou sezonu se topilo 233 dnů, ta letošní byla o dva týdny delší.

V porovnání klimatické náročnosti mělo minulé topné období potřebu 3771 °D (denostupňů). U toho letošního to bylo do 22. května 3871 °D a topné období je třetí nejchladnější za dekádu. Překonává tak o 23 °D (0,64 %) i desetiletý průměr let 2013 až 2023, který je 3848 °D. Chladnější byly jen zimy 2016/2017 s 4082 °D a 2020/2021 s 4163 °D. Nejteplejší byly zimy 2014/2015 s 3700 °D a 2017/2018 s 3701 °D, kdy se s vytápěním skončilo dokonce už před polovinou dubna.

Infobox: Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.