Teplofikace centra Hradce Králové pokračuje i v letošním roce

Po loňském rozšíření sítě dálkových rozvodů tepla v historickém centru Hradce Králové se stavbaři do okolí Velkého náměstí vrátí i letos. V plánu mají položit potrubí, které umožní připojit k síti nové žadatele v srdci starého Hradce. Spokojeni budou i hradečtí archeologové, kterým výzkum ve výkopech přináší řadu cenných poznatků o minulosti místa s nejstarším osídlením. (3 / 2024)

Další etapa teplofikace historického centra je příspěvkem k čistějšímu ovzduší a k posilování nezávislosti města na dodávkách zemního plynu při současném větším využití dálkově dodávaného tepla, které je v Hradci Králové téměř nejlevnější v České republice. „Dálkové dodávky tepla z vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla v opatovické elektrárně jsou v našem městě nejrozšířenějším druhem vytápění. Vedle dlouhodobé cenové udržitelnosti spočívá jejich výhoda i v ekologičnosti, kdy se z centra měst vytěsňuje znečištění ovzduší emisemi z lokálních topenišť. Věřím, že práce budou i letos postupovat co nejrychleji a přinesou obyvatelům i návštěvníkům co nejmenší omezení,“ říká Jiří Seidler, předseda představenstva Tepelného hospodářství Hradec Králové, městského dodavatele tepla, který je současně i investorem stavby.

Zatímco v loňském roce se práce týkaly značnou měrou ulice Klicperova, Radoušova a Úzká a také Velkého náměstí, letos se hlavně dotknou ulic Dlouhá, Zieglerova a V Kopečku. „Letošní investice do rozšíření rozvodů tepla v historickém centru města by se měla pohybovat kolem 16 milionů korun. Na první pohled bude rozsah prací menší, ale s ohledem na to, že se pohybujeme v historickém centru a musíme postupovat podle požadavků archeologického záchranného průzkumu a odboru památkové péče, vyžádají si práce opět delší časový úsek. Jako minulý rok, i letos uděláme maximum pro to, aby způsobená omezení chodcům, cyklistům i řidičům byla co nejmenší. Přesto bych je všechny rád požádal o trpělivost a omluvil se za způsobené omezení komfortu života,“ avizuje Petr Juránek, místopředseda představenstva Tepelného hospodářství Hradec Králové.

Loňské práce trvaly od dubna do konce listopadu a vyžádaly si investici ve výši bezmála 35 milionů korun. Letošní plán počítá opět se zahájením v dubnu a vyklizením staveniště koncem října. Příznivci tradičního divadelního festivalu, který se koná koncem června, nemusejí mít však obavy z komplikací: stejně jako vloni, i letos je počítáno s přestávkou stavebních prací v tomto termínu.

Etapa teplofikace historického centra realizovaná v roce 2023 přinesla vedle 1,2 kilometrů nově položeného potrubí především možnost připojení k ekologičtějšímu i bezpečnějšímu zdroji tepla bytovým domům i veřejným budovám, mezi kterými nechybělo Klicperovo divadlo, stará radnice či objekt bývalé knihovny v Tomkově ulici. Spokojeni byli také hradečtí archologové – jejich výzkum ve výkopech přinesl řadu cenných poznatků o minulosti místa s nejstarším osídlením. „Díky rozsahu stavebních prací jsme se dostali nejen do míst samotného středověkého města, ale i někdejší akropole, areálu minoritského kláštera či do hradebního obvodu. Nejstarší nálezy můžeme datovat do 9. až 10. století," uvedl archeolog hradeckého muzea Radek Bláha. Archeologové budou na stavbě přítomni i letos, podle nich lze očekávat další zajímavé nálezy, které napoví opět o něco víc o životě na hradeckém návrší v dávno minulých časech.