Teplárna CTZ s.r.o. v Uherském Hradišti ukončila spalování uhlí

Teplárna společnosti CTZ v Uherském Hradišti ukončila spalování uhlí. Vedle využití plynových technologií počítá nová koncepce s výstavbou zařízení na energetické využití odpadu a v rámci modernizace se zvažuje i využití průmyslových tepelných čerpadel. V souvislosti s přechodem na spalování zemního plynu byla zahájena likvidaci skládky zbylého uhlí v areálu teplárny. (6 / 2024)

Zástupci vlastníků společnosti CTZ, předseda představenstva společnosti ENETIQA, Jörg Lϋdorf, a starosta Uherského Hradiště, Stanislav Blaha zároveň oznámili rozšíření plánu modernizace teplárny o variantu s průmyslovými tepelnými čerpadly. „Ukončení spalování uhlí v teplárně je dobrá zpráva pro naše občany a pro životní prostředí. Skončilo letité znečišťování okolí teplárny uhelným prachem a emise skleníkových plynů klesnou na polovinu. Jsem rád, že jsme toho dosáhli o devět let dříve, než by teplárna musela spalování uhlí ukončit podle energetické koncepce státu,“ řekl Stanislav Blaha.

Uhelného hruboprachu, který teplárna v městské části Mařatice spalovala, zbylo po teplé zimě přes 900 tun, teplárna ho bude postupně odvážet do výtopny společnosti Zásobování teplem Vsetín v průmyslové zóně Jasenice u Vsetína, která patří do skupiny ENETIQA. „Odvoz dokončíme až na podzim, protože v důsledku teplé zimy nám ho zde zbylo víc, než jsme čekali, a ze stejného důvodu je v současné době málo volného místa na skládce uhlí v Jasenici,“ vysvětlil Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ. Převoz uhlí ale dopravu v okolí teplárny nezatíží, půjde během letních měsíců pouze o zhruba třicet jízd.

Od začátku nové topné sezóny bude teplárna využívat k výrobě tepla tři moderní plynové kotle a jednu novou kogenerační jednotku, která zároveň vyrábí i elektrickou energii. Kromě využití plynových technologií počítá původní koncepce modernizace teplárny i s výstavbou zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Jörg Lϋdorf oznámil, že společnost ENETIQA zahájila posuzování další varianty modernizace teplárny, a to doplnění plynových technologií průmyslovými tepelnými čerpadly, která by měla stejný výkon jako plánované ZEVO. „Průmyslová tepelná čerpadla udělala za poslední čtyři roky obrovský technologický pokrok, a proto posoudíme, zda by pro teplárnu Mařatice nebyly výhodnější než plánované ZEVO,“ řekl Jörg Lϋdorf.

Město s tímto krokem souhlasí. „Pokud se ukáže, že varianta s tepelnými čerpadly bude ekonomicky výhodnější, přinese nižší cenu tepla pro obyvatele a zajistí dlouhodobou udržitelnost dálkového vytápění v Uherské Hradišti, tak budeme pro,“ řekl Stanislav Blaha a dodal, že město bude při porovnávání variant posuzovat i náklady na likvidaci komunálního odpadu mimo Uherské Hradiště. „S rozvojem projektů na výrobu takzvaných TAPů z komunálního odpadu máme k dispozici další varianty, jak odpad po roce 2030 ekologicky likvidovat,“ dodal Stanislav Blaha. Porovnání obou variant dokončí společnost ENETIQA v tomto roce a do finálního rozhodnutí a jeho schválení zastupitelstvem Uherského Hradiště pozastaví přípravu výstavby ZEVO, které v únoru letošního roku získalo od Zlínského kraje kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Tento roční odklad je podle Kamila Ondry z pohledu harmonogramu modernizace teplárny přijatelný, protože ZEVO by bylo dokončeno v roce 2029, tedy rok před zákazem skládkování komunálního odpadu. Průmyslová tepelná čerpadla by podle Kamila Ondry měla být v provozu po většinu roku stejně jako uvažované ZEVO, jejich ekonomická výhodnost by se měla projevit především na jaře a na podzim, kdy by měla být k dispozici levná elektřina z obnovitelných zdrojů. „V rámci studie, kterou nyní s externími odborníky zpracováváme, budeme posuzovat možnost čerpat teplo jak z vody, tedy řeky Moravy, tak ze vzduchu nebo z vrtu na území teplárny,“ dodal Kamil Ondra. Vlastníky společnosti CTZ s.r.o. jsou společnost ENETIQA s podílem 50,96 % a město Uherské Hradiště s podílem 49,04 %.

Společnost CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny. CTZ s.r.o. je součástí energetické skupiny ENETIQA. Energetickou skupinu ENETIQA tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je ENETIQA a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 2023 je dceřinou společností ENETIQA Energy s.r.o. Tři hlavní pilíře strategie ENETIQA jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu