Studenti si musí finanční podporu od EOP v soutěži zasloužit

Společnosti opatovické elektrárny vypisují vedle tradičních finančních darů i každoroční soutěž o finanční dary v oblastech charity, ekologie, kultury, zdravotnictví, dětí a mládeže a v neposlední řadě v oblasti školství, kde si studenti sami projekt vymyslí a musí obhájit. Letos v soutěži EOP rozdaly vítězným projektům v jednotlivých kategoriích téměř 900 000 Kč. (5 / 2022)

Celá myšlenka soutěže o finanční dary dává prostor různorodým účastníkům a zájemcům, ze jmenovaných oblastí, detailně představit a popsat projekt se všemi jeho přínosy, smyslem či dalším využitím. V letošním roce se do soutěže přihlásilo kolem 100 projektů.

Speciální oblastí jsou projekty z kategorie školství, kdy nestačí zaslaný písemný popis, ale studenti musí své projekty a nápady sami představit a prezentovat odborné komisy přímo v elektrárně. „Základní myšlenkou soutěže pro střední školy bylo připravit studenty na běžnou praxi pracovního či vysokoškolského života. Naučit je přistupovat k projektům zodpovědně od počátečního zadání až po finální prezentaci před komisí,“ vysvětluje výkonná ředitelka Elektráren Opatovice Romana Zadrobílková. „Je to takový trénink na dospělý život, který se jim určitě bude v budoucnu hodit,“ doplňuje hlavní záměr školních projektů ředitelka. Studenti jsou svými pedagogy pouze informováni o vypsané soutěži a o pravidlech, ale je již pouze na nich, jak se k výzvě postaví. Většinou jsou nápady studentů spojené s jejich školní prací, projekty, výzkumem nebo realizací „studentského zlepšováku“ školního prostředí či vybavení školy.

„Letos jsme dali přednost projektům, u kterých se studenti sami podílí na jejich realizaci nebo přímo daný program či pomůcku k dokončení nebo zlepšení dosavadní práce potřebují,“ popisuje průběh hodnocení ředitel EOP Distribuce Karel Čipera. „Bylo zajímavé sledovat rozdílné přístupy k prezentaci, ale i k úkolu soutěžního projektu samotného. Středoškoláci nám ukázali, že zvládnou všechny jeho fáze - od nápadu, prezentace před publikem až po vysvětlování a obhajobu položkového rozpočtu,“ dodává Karel Čipera. Studenti v letošním roce představili nápady od chytrých botníků, akvárií, programů na 3D prohlídku své školy až po zajímavý živý projekt soutěže krátkých studentských filmů Pardubický kraťas, který se v provedení a produkci může měřit s profesionální prací. „Tento smysluplný dárcovský projekt nejen učí studenty, ale mě osobně výkony a nápady studentů přesvědčily, že se o budoucnost nemusíme strachovat,“ uzavírá ředitelka Romana Zadrobílková.