SAKO Brno úspěšně provedlo zkoušku svého ostrovního provozu

Společnost SAKO Brno úspěšně provedla zkoušku funkčnosti ostrovního provozu svého areálu. Cílem zkoušky bylo prověřit, zda se SAKO Brno umí v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie po dobu desítek hodin až dnů (blackout) odpojit od sítě, udržet vlastní výrobu elektrické energie a současně zajistit dodávky tepla pro odběratele teplárenské soustavy v Brně. (5 / 2024)

„Potvrdilo se nám, že v případě totálního výpadku elektrické energie velmi rychle přejdeme k pokrytí vlastní energetické soběstačnosti, což nám umožní pokračovat v systému zpracování odpadů a zásobování energií dalších subjektů,“ uvedl Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno. Zdůraznil, že i v případě výpadku dodávek elektřiny zůstane zařízení SAKO Brno plně funkční. „Nepřetržité zajišťování našich služeb pro brněnskou metropolitní oblast je pro nás prioritou. Test ostrovního režimu nám dal jistotu, že v případě krizové situace budeme schopni zpracovávat veškerý vyprodukovaný odpad, řekl Pavel Urubek.

Zkouška funkčnosti ostrovního režimu trvala 29 minut, a to během standardního provozu SAKO Brno, tedy při provozu obou spalovenských kotlů, výrobě elektrické energie a dodávkách páry do parovodu brněnské soustavy zásobování teplem a horkovodu. Testování se spustilo plánovaným přerušením dodávek elektrické energie a následným odpojením od hlavní distribuční soustavy. Areál SAKO Brno tím přešel do ostrovního režimu, v němž úspěšně setrval po celou dobu zkoušky. Ihned po stabilizaci otáček a napětí byl turbogenerátor připraven obnovit exportní výkon. Prověřením funkčnosti ostrovního režimu a exportního výkonu turbogenerátoru byla zkouška ukončena.

„Z našeho pohledu byla zkouška úspěšná. Po odpojení z distribuční sítě jsme udrželi výrobu energie pro vnitřní potřebu našeho areálu a v rekordně krátkém čase jsme byli schopní zpětně se přifázovat k distribuční síti a dodávat do ní námi vyrobenou energii,“ zdůraznil Pavel Urubek a dodal, že testování připravenosti ostrovního režimu bude SAKO Brno ve výhledu roku opakovat, a to při testování dalších potenciálních poruchových stavů za účelem co nejlepší připravenosti na možné krizové scénáře.

Společnost SAKO Brno patří tzv. místa kritické infrastruktury metropole a Jihomoravského kraje. V součinnosti s dalšími složkami této infrastruktury musí být připravena rychle a efektivně reagovat na neočekávané, či kritické situace. Testování ostrovního provozu je součástí širší strategie společnosti SAKO Brno k posílení energetické bezpečnosti města.