Projekty mladých středoškoláků v Opatovicích opět překvapily

Na půdě opatovické elektrárny proběhla tradiční studentská soutěž o zajímavé finanční dary. Žáci přípravou a prezentací projektů získávají první reálné zkušenosti pro svou budoucí praxi spolu s vidinou hmatatelného úspěchu. Patnáct projektů mladých středoškoláků v samotném finále odbornou komisi při prezentaci a závěrečném hodnocení opět mile překvapilo. (6 / 2024)

Studenti z několika středních škol postupně prezentovali své projekty odborné porotě, která je hodnotila na základě několika kritérií jako je inovativnost, praktická aplikovatelnost, ekonomická efektivita a celkový přínos. V EOP dlouhodobě podporují činnosti subjektů z různých oblastí, přičemž studentskou část mají moc rádi. Žáci přípravou a prezentací projektů získávají první reálné zkušenosti pro svou budoucí praxi spolu s vidinou hmatatelného úspěchu.

Společnosti EOP již tradičně vypisují vedle tradičních finančních darů v oblastech charity, ekologie, kultury, zdravotnictví, dětí a mládeže i každoroční soutěž v oblasti školství. V tomto případě však nestačí jen zaslat žádost o finanční příspěvek, ale studenti si musí své nápady sami vymyslet, odprezentovat a obhájit přímo v elektrárně pod dohledem odborné komise tvořené ředitelkou EOP Romanou Zadrobílkovou, ředitelem EOP Distribuce Karlem Čiperou, PR managerkou Hanou Počtovou a vedoucí právního oddělení Barborou Malochovou.

O pravidlech jsou soutěžící informování svými pedagogy, ale celé provedení je čistě na nich. Ve svých nápadech vychází většinou ze školních prací, projektů nebo „studentských zlepšováků“ školního prostředí či vybavení školy. Studenti, kteří do opatovické elektrárny dorazili, měli za úkol představit a přesvědčivě odprezentovat své projekty porotě tak, aby právě jejich záměr co nejvíce zaujal a dosáhl na finanční podporu.

„Pro mě osobně bylo opět velmi zajímavé sledovat vysokou míru technických znalostí a nápaditost všech zúčastněných. Středoškoláci dostáli svému úkolu a úspěšně zvládli jak prezentaci, tak i nezbytnou obhajobu položkového rozpočtu,“ dodává Romana Zadrobílková. Součástí nebyly jen teoretické koncepty, ale i praktické využití a realizace jejich nápadů, které se týkaly například praktických učebních pomůcek pro řízení elektrických motorů, cvičných sad reverzních chladících jednotek, pořízení 3D tiskárny pro tisk slepých map nebo modelů DNA a RNA, vybavení školní studovny, stravovací studentské aplikace nebo upgrade techniky pro studentskou akci Pardubický kraťas.

Do samotného finále postoupilo 15 nejlepších, kteří dostali šanci prezentovat se přímo v elektrárně. V letošním roce se mezi studenty a jejich školy rozdělilo 213 tisíc Kč.  „V letošním ročníku jsme upřednostnili projekty, kde u zrodu a realizace stojí samotní studenti, kteří si za získané finance mohou pořídit pomůcky nezbytné k dokončení nebo zlepšení dosavadní činnosti,“ popisuje průběh hodnocení ředitel EOP Distribuce Karel Čipera. „Víme, že podpora mladých talentovaných lidí je velice důležitá a umožňuje jim ukázat své dovednosti a nápady. Stejně tak vnímáme naši podporu jako posílení vztahu mezi akademickou sférou a odvětvím energetiky, což je pro nás zásadní,“ dodává Karel Čipera.