Karlovarský hejtman apeluje na vládu pro zachování cen tepla

Karlovarský kraj zareaguje na situaci hlavního dodavatele tepla v regionu, společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, a požádá dopisem vládu o přijetí takových opatření, aby kraj získal jistotu ekonomicky udržitelného a stabilního zdroje pro zásobování teplem. Jedná se zejména o přechodné období let 2025 až 2030, než dojde k dobudování nových moderních neuhelných zdrojů. (5 / 2024).

V Sokolově to potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Kombinované zdroje pro výrobu elektřiny a tepla dnes skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP využívá především pro dodávku tepla, ale zároveň s tím produkuje i elektřinu, která přivádí tyto zdroje do ztráty způsobené především nákladem na emisní povolenku.

„Pro nás je v současnosti jedinou možností najít ekonomicky přijatelný model podpory provozu zařízení pro výrobu elektřiny a tepla pro příštích pět let, abychom v té době mohli dobudovávat nové technologie, a ty staré pak mohli takzvaně vypnout. Proto by z našeho pohledu měl stát přijít s takovým mechanismem provozní podpory, který umožní za sociálně udržitelných podmínek bez navyšování ceny dodávat teplo domácnostem, podnikům nebo školám. Dále nám jde o zjednodušení povolovacích procesů právě pro přípravu nových zdrojů,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Připomněl také, že společnost má zdroj certifikovaný pro služby výkonové rovnováhy, starty ze tmy a ostrovní provoz, proto považuje za nutné, aby byla rozvodna Vítkov na Sokolovsku vnímána jako uzlový bod, který může v případě neočekávaných výkyvů v síti udržet dodávky elektřiny pro Karlovarský a část Plzeňského kraje. V případě, že by se skupina v přechodném období provozní podpory nedočkala, by mohlo dojít k nárůstu cen tepla pro koncové zákazníky až o desítky procent.

Obavy společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP vnímá i vedení Karlovarského kraje. „Na území našeho regionu máme dodavatele tepla a elektrické energie, potřebujeme jeho stabilitu, která je zásadní pro sociální smír v našem regionu. Proto se dopisem obrátíme na premiéra a ministry, aby přijali taková opatření, jež zajistí přijetí legislativy pro přechodné období, která podpoří udržení centrálního zásobování teplem za stabilní cenové úrovně pro 50 tisíc domácností v kraji. Další věcí k řešení jsou emisní povolenky, protože za celou dobu plynuly peníze z regionu, ale už nemíří zpět na potřebné investice,“ zdůraznil hejtman Petr Kulhánek.

Podle krajského radního a starosty města Chodova Patrika Pizingera je klíčová nejen podpora udržení zdroje po přechodnou dobu, ale také vytvoření podmínek a dostatečného času pro modernizaci rozvodných soustav. V rámci budování nových zdrojů plánuje Sokolovská uhelná a SUAS GROUP pořídit multipalivový kotel pro využití různých tipů paliva včetně tuhých alternativních paliv (TAP), zprovoznit nový paroplynový cyklus a v kombinaci s budoucí kapacitou fotovoltaik a bateriovým úložištěm tak zajistit energetickou bezpečnost regionu spolu s dostupnými dodávkami tepla i elektřiny.