EIB poskytne úvěr 75 milionů EUR na podporu vytápění v Brně

Evropská investiční banka (EIB) podepsala s městskou společností Teplárny Brno smlouvu o úvěru ve výši 75 milionů EUR. Z úvěru bude spolufinancována modernizace systému výroby a distribuce tepla v Brně s cílem snížit emise a závislost na dovozu plynu. V rámci projektu bude vybudována nová jednotka pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z dřevní štěpky. (5 / 2023)

Společnost Teplárny Brno je podnikem veřejných služeb, který vyrábí a dodává teplo městu a také elektřinu do celostátní sítě. Kromě výstavby kogenerační jednotky využívající jako zdroj energie biomasu použije společnost finanční prostředky poskytnuté EIB i na modernizaci 5 km potrubí a na výstavbu nového potrubí v délce 5,5 km. Financování bude rovněž použito na modernizaci 16 stávajících a výstavbu 105 nových předávacích stanic. Modernizovaná infrastruktura sníží ztráty v sítích a umožní připojit k energetické síti nové odběratele. „Podepsaná smlouva podtrhuje neochvějný závazek EIB podporovat spravedlivou transformaci na nízkouhlíkové hospodářství, uvedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova. „Přechod od plynu k obnovitelným zdrojům energie, jako je biomasa, je absolutní prioritou nejen s ohledem na budoucnost naší planety a veřejné zdraví, ale také z hlediska bezpečnosti dodávek energie za dostupné ceny. Je rovněž skvělým příkladem toho, jak unijní banka podporuje politiku soudržnosti.“

Úvěr poskytnutý na dobu 15 let, který byl podepsán, pomůže postupně omezit používání plynu k vytápění ve druhém největším městě v České republice. Napomůže také při plnění cílů vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Modernizace energetických rozvodných sítí, která omezí ztráty a zajistí využití většího množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, je pro EIB klíčovou prioritou. „Město Brno jako vlastník společnosti Teplárny Brno vítá podpis úvěrové smlouvy s EIB, jež umožní především financovat klíčovou modernizaci systému výroby a distribuce tepla v našem městě. Jde o další důležitý krok k tomu, aby se Brno začalo postupně zbavovat závislosti na plynu,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Financování přinese výhody celému regionu, který spadá mezi méně rozvinuté regiony EU z hlediska HDP na obyvatele, a podpoří politickou prioritu Unie, kterou je prosazování spravedlivého růstu a územní soudržnosti v Evropské unii. Projekt je rovněž součástí příspěvku EIB k plánu REPowerEU, který má ukončit závislost Evropy na fosilních palivech. „Velmi si vážíme toho, že jsme pro financování našeho prvního skutečně zeleného projektu, jímž je výstavba zdroje na výrobu tepla a elektřiny z dřevní štěpky, získali tak významného partnera, jako je EIB,“ uvedl Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno, a.s.