Část kolejového lože připomene unikátní přesun mosteckého kostela

Zajímavý artefakt věnuje obyvatelům Mostu skupina SEV.EN ČESKÁ ENERGIE, která v okolí provozuje uhelné lomy ČSA a Vršany. Jejím pracovníkům se podařilo objevit část speciální kolejové konstrukce, po které byl před 48 lety unikátně přesunut děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ten je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích. (9 / 2023)

„Fragment konstrukce bude po dohodě s městem Most a společností DIAMO instalován v místě, kde nynější parková úprava odkazuje na původní pozici kostela a bude naznačovat směr, kterým byl kostel přesunut. Bude tak připomínat tuto unikátní technickou operaci. Shodou okolností se jedná o stejnou část kolejového lože, která je zřetelně vidět na dobových fotografiích,“ uvádí generální ředitel těžebních společností Petr Lenc. 

Práce na instalaci konstrukce probíhaly už v srpnu tak, aby byla na novém místě v září, v době výročí zahájení přesunu kostela. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října, celkem 646 hodin. Kostel byl zpevněn speciální ocelovou konstrukcí a pomocí 53 speciálních vozíků byl posunován na čtyřech kolejích, přičemž byl zezadu tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla během cesty sledovala jeho veškeré pohyby a výškové odchylky. Kostel takto zdolal trasu dlouhou 841,1 metru průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě poblíž barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun.