160ti tunový cvalík z Bergenu pomůže Táboru zbavit se uhlí

Do Tábora putoval bezmála dva měsíce. Nejprve po silnici, potom malým trajektem do přístavu v norském Bergenu. Odtud námořní lodí do Antverp, potom říční lodí po Rýnu a po Dunaji až do Bratislavy. A nakonec takřka 300 kilometrů opět po silnici až do areálu teplárny v Táboře. Co je jeho posláním? Pomoci Táboru definitivně skoncovat se spalováním uhlí. (11 / 2023)

Moderní motorgenerátor ze závodu Bergen Engines (dříve Rolls Royce) je mezi motory skutečný cvalík. Váží přes 160 tun, pohání ho 20 válců a každý z těchto válců dává výkon 600 kilowatt. To je více, než je výkon motoru nejsilnějších vozů Formule 1. Stačí 750 otáček za minutu a zdroj, který spaluje zemní plyn, dává výkon až 12 MW elektřiny. „Instalace tohoto plynového motorgenerátoru nám umožní v blízké budoucnosti nahradit část uhlí spalovaného v Táboře zemním plynem. Snížíme tak emise produkované do ovzduší, zvýšíme flexibilitu našich zdrojů na Táborsku a dále zvýšíme schopnost zajistit dodávky tepla a energií pro naše odběratele za stabilní ceny. Zbylou část uhlí přestaneme spalovat po spuštění nového kotle na směsný komunální odpad a biomasu, jehož výstavbu v Plané připravujeme,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Pokud půjde vše hladce, v příštím roce se stane nový motor z Bergenu celkově sedmou plynovou kogenerační jednotkou zapojenou do energetické soustavy C-Energy na Táborsku. Již dnes je šest fungujících jednotek svým výkonem i počtem zdaleka největším energetickým zdrojem tohoto typu v České republice. „Nehrajeme však na velikost. Pro nás je klíčová funkcionalita zapojených motorů a široké spektrum poskytovaných služeb, které nám dávají. V České republice jde o ojedinělou instalacina kterou se dnes do Plané jezdí dívat energetici z celé Evropy,“ doplnil Ivo Nejdl. Definitivní konec spalování uhlí v Táboře umožní úspěšné zprovoznění kotle na energetické využití směsného komunálního dopadu a biomasy. Záměr, který by měl mimo jiné řešit obcím na Táborsku  nakládání s odpady, si vyžádá investice až 2,1 miliardy korun. V případě včasného získání všech potřebných povolení plánuje C-Energy zahájit zkušební provoz v roce 2026 a běžný provoz v roce 2027.