Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Rozvod tepla

Teplo pro vaše radiátory se získává v teplárně většinou spálením paliva v kotlích nebo jinou technologií, například chlazením plynových kogeneračních motorů, tepelnými čerpadly nebo i solárními kolektory. Výrobnou tepla může být teplárna, elektrárna, výtopna nebo kotelna. Rozdíl mezi těmito typy výroben tepla je především v jejich velikosti, ve způsobu výroby tepla a také v množství zásobených objektů.

Ze zdroje se teplonosným médiem, kterým může být pára, horká nebo teplá voda, rozvádí teplo potrubím k jednotlivým zásobovaným objektům (viz schéma soustavy zásobování tepelnou energií). To mohou být rodinné i bytové domy, školy, nemocnice, obchodní a kancelářská centra, stadiony, bazény a další sportoviště, ale i firmy, které teplo nepoužívají pouze na vytápění a ohřev vody, ale i k výrobním účelům. Výhodou využití vody k rozvodu tepla je její bezpečnost. Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru, otravy, prašnosti či vzniku dalších škodlivin.