Veolia Energie ČR urychlí modernizaci Teplárny Karviná

Společnost Veolia Energie ČR urychlí modernizaci Teplárny Karviná za více než miliardu korun. Přestane tam využívat uhlí dříve, než původně plánovala. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté multipalivový kotel, který bude vyrábět teplo z biomasy a tuhých alternativních paliv z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Modernizace teplárny, která výrazně sníží emise, by mohla být dokončena v roce 2026.

Původní projekt postavený především na stavbě multipalivového kotle firma časově posouvá a upravuje v souladu s aktuálními trendy. Upravený projekt bude muset absolvovat nový proces posouzení vlivů na životní prostředí EIA a nové územní řízení. V první fázi po plynofikaci bude ještě firma dočasně využívat i ekologizovanou uhelnou technologii. Uhlí úplně odstaví po dokončení výstavby multipalivového kotle, což by mělo být v roce 2026.


Plánovaný mix paliv nového kotle byl omezen jen na biomasu a takzvaná tuhá alternativní paliva. Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních, uvedla Veolia Energie ČR. Už na konci příštího roku se firma chystá odstavit a nahradit Teplárnu ČSA, která nebyla modernizována a už nebude vyhovovat zpřísněným limitům.


„Nová koncepce modernizace karvinské teplárny umožní dodržet včas všechny ekologické limity, zajistit v plném rozsahu plynulé dodávky tepla na Karvinsku i po plánovaném odstavení Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod od využívání uhlí. Přípravy už jsme zahájili,“ uvedl technický ředitel a ředitel pro výkonnost Veolie Energie Pavel Míčka. Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka uvedl, že kraj rozhodnutí Veolie podporuje. „Zapadá do naší strategie a věříme, že přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí. Uvědomujeme si, že to bude znamenat obrovské investice, a proto usilujeme o nastavení dotačních programů tak, aby i velké firmy mohly na své projekty využít evropské i národní dotace,“ uvedl Unucka.
Teplárna Karviná a Teplárna ČSA dodávají teplo a teplou vodou 50 000 domácností, školám, nemocnicím, úřadům i firmám v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná prodělala v minulých letech rozsáhlou ekologizaci. 
 

Veolia Energie ČR urychlí modernizaci Teplárny Karviná