V kladenské i zlínské teplárně se vyrábí zelená energie

Obě teplárny skupiny SEV.EN Energy aktivně využívají technologii, díky které mohou při výrobě tepla a elektřiny spalovat společně s uhlím biomasu ve formě dřevní štěpky. Ve zlínské teplárně se spaluje rovněž skládkový plyn. Vloni obě teplárny vyrobily tolik zelené elektřiny, kolik by stačilo na běžnou spotřebu domácnostem v okresním městě s 35 000 obyvateli, což odpovídá Třinci, Táboru nebo Třebíči. (3/2021)

V roce 2020 vyrobily teplárny v Kladně 21 794 MWh zelené elektřiny a ve Zlíně 6 777 MWh. To je dohromady 28 571 MWh zelené elektřiny, tedy průměrná roční spotřeba běžné elektřiny pro téměř 15 000 domácností s 35 000 obyvateli. To je pro představu například celý Třinec, Tábor nebo Třebíč. Biomasa nahradila téměř 16 000 tun uhlí, což představuje zhruba 11 těžkých uhelných vlaků. Uspořilo se více než 23 000 tun fosilního CO2. Na této úspoře se nemalou měrou podílelo také efektivní odsíření obou tepláren. Aby se mohlo navyšovat množství použité biomasy, probíhají aktivní jednání s dalšími dodava­teli dřevní štěpky.


„Naším cílem je maximálně využít možnosti nainstalované technologie, která nám dovoluje spoluspalovat biomasu až do výše 10 procent celkového objemu použitého paliva, a to v obou našich teplárnách. Ve Zlíně navíc pro výrobu zelené energie používáme také skládkový plyn, jehož spotřeba v minulém roce přesáhla 0,5 milionu metrů krychlových. Díky výrobě elektřiny a tepla z biomasy a skládkového plynu se nám daří snižovat množství vypouštěných emisí do ovzduší, a tím omezit negativní vliv výroby energie na naše okolí. A to je našim záměrem,“ zdůraznil Milan Prajzler, generální ředitel společnosti. V Kladně se v minulém roce biomasa s uhlím spalovala v blocích 4 a 5, ve Zlíně se k tomu využíval blok 31.

V kladenské i zlínské teplárně se vyrábí zelená energie