V elektrárně Tisová začali vyrábět teplo a elektřinu z biomasy

Až 40 % uhlí spalovaného ve fluidním kotli Elektrárny Tisová (ETI) na Sokolovsku může už v nadcházejících měsících nahradit biomasa. Její spalování ve zdroji, který zásobuje teplem přes 12 tisíc domácností v Sokolově a okolí, je dalším krokem skupiny Sokolovská uhelná na cestě k odklonu od spalování uhlí a přechodu na ekologičtější zdroje energie. (11 / 2021).

“Vsázku biomasy jsme zahájili v říjnu a postupně navyšujeme její objem. Zatímco v současné době tvoří zhruba 8 %, její celkové množství lze navýšit až na úroveň 40 % celkové vsázky,” řekl ředitel ETI Pavel Homola. Celkově by tak mohl objem energeticky využívané biomasy dosáhnout až 12 500 tun měsíčně. “Zdrojem biomasy pro naši elektrárnu je především odpad z lesnické produkce a dále pak odpad z průmyslové dřevovýroby. Snažíme se přitom využívat zdroje co nejblíže elektrárně, abychom minimalizovali ekologickou stopu i při dopravě a zároveň tak podpořili rozvoj regionu,” shrnul Homola. Spalování biomasy je jedním z kroků k dosažení uhlíkové neutrality. “Při hoření biomasy se totiž uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik ho rostlina sama spotřebovala při svém růstu. Nedochází tak k zatěžování životního prostředí uvolňováním fosilního CO2 a při cíleném pěstování biomasy je navíc uvolněný objem opět deponován zpět, například do dřevní hmoty,” uvedl Homola. Zatímco dříve se biomasa na celkové produkci elektrické energie v ČR podílela zhruba 2,4 %, v budoucnosti by se měl její podíl dále zvyšovat. A to i díky možnosti jejího využití ve fluidních kotlích ETI.
Elektrárna Tisová, která je dceřinou společností Sokolovské uhelné, je nejstarší českou velkokapacitní elektrárnou. Byla vybudována v letech 1954 až 1962 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve s cílem využívat právě místní zdroje. Spalování biomasy se v elektrárně Tisová zkoušelo už na počátku tisíciletí. Tehdy se zde experimentálně testovalo například využití pazdeří z konopí nebo energetického šťovíku. Kvůli nedostatku biomasy na trhu se ale od jejího využívání upustilo. V současné době má ETI zajištěný dostatek dodávek jak do konce roku 2021, tak na celý nadcházející rok 2022. V roce 2021 předpokládá využití 25 000 tun biomasy a pro rok 2022 by tento objem mohl dosáhnout až 150 000 tun. Vedle využití biomasy v ETI ze skupiny Sokolovská uhelná připravuje sesterská skupina SUAS Group rozsáhlou výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren na plochách zasažených v minulosti těžbou a zpracováním hnědého uhlí.