Unikátní rezervační systém Tepláren Brno pro elektromobily

Nejhustší síť nabíjecích stanic pro elektromobily v moravské metropoli mají již v tuto chvílí Teplárny Brno. U příležitosti zprovoznění té ´jubilejní´, čtyřicáté, v Obchodním centru Olympia současně spouštějí – zatím ve zkušebním režimu - unikátní rezervační systém, který majitelům elektromobilů usnadní nabíjení u většiny tzv. běžných nabíječek v obytných zónách na pozemcích města. (9 / 2022)

Ten majitelům elektromobilů usnadní nabíjení u většiny tzv. běžných nabíječek, které Teplárny Brno budují především v obytných zónách na pozemcích města. Rezervační systém je ojedinělý nejen v tuzemsku, ale také v celé Evropě. „Hlavním dlouhodobým cílem tohoto řešení je umožnit nabíjet maximálnímu počtu elektromobilistů, aniž by bylo nutné vybudovat pro každého extra nabíjecí stanici, což by bylo samozřejmě nereálné. Běžný uživatel nabíjí svůj vůz jedenkrát až dvakrát týdně, takže s novým rezervačním systémem bude možné obsloužit opravdu velké množství lidí bez toho, aby se parkovací místa zahltila nabíjecími stanicemi,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková s tím, že snahou města je zajistit co nejlepší podmínky pro rozvoj ekologické dopravy v Brně, protože zásadní snížení emisí CO2 je pro budoucnost nezbytností.

„Rezervační systém napomůže k plnému využití nabíjecích stanic a zvýší jejich obrátkovost,“ doplnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon a dodal: „Pro rychlý rozvoj elektromobility je totiž potřeba rovněž pro majitele elektromobilů zajistit všechny služby tak, aby vše bylo maximálně komfortní: přes řídicí systém dohlížející na funkčnost stanic přes rezervaci až po samotnou fakturaci. A to se souběžně s budováním stanic od počátku snažíme.“ S pomocí mobilní aplikace E-mobilita TB si například registrovaný zákazník pohodlně vyhledá nejbližší nabíjecí stanici a ověří si, zda je obsazena, nebo právě volná k dobíjení. Může zde také pohodlně sledovat souhrnné informace o nabíjení - využité nabíjecí stanice, nabité kWh a cenu. Aplikace je volně ke stažení na Google Play nebo na App Store.

Jak bude nový rezervační systém fungovat? Elektromobilista si bude moci až s dvoutýdenním předstihem rezervovat u vybrané stanice konkrétní den a časový úsek, zatím v rozmezí od 18 do 6 hodin. „Na základě zkušeností víme, že většina lidí si vůz nabijí poté, co přijde domů z práce, tak, aby byl připravený na druhý den ráno. Rezervací si zaručí, že jim nabíjecí bod nevyužije nikdo jiný,“ vysvětluje vedoucí odboru elektromobility Tom Kratochvíl. Pokud do 2 hodin od počátku rezervovaného času k nabíjení nedojde, nabíjecí bod se uvolní všem a zákazníkovi bude na určitý čas znemožněna další rezervace. Bez problémů však lze rezervaci zrušit s dvouhodinovým předstihem. Při nabíjení mohou u stanic TB elektromobilisté parkovat bezplatně na Zóně E, s jejichž vyznačováním započalo město Brno na počátku letošního léta. Do zóny E budou postupně zařazeny všechny nabíjecí stanice TB na pozemcích města Brna.

Rezervační systém nebude možné využít u rychlonabíjecích stanic Tepláren Brno (Červený mlýn, Špitálka, Galerie Vaňkovka, Olympia Brno), ani u běžných stanic, které společnost provozuje rovněž v obchodních centrech Vaňkovka a Olympia. „U našich nabíječek v obydlených částech Brna lze standardně současně nabíjet dva elektromobily. I pokud by tedy lidé nabíjeli pouze v noci, tak každá ze stanic je schopna obsloužit za týden 14 lidí. Prostřednictvím rezervace si elekromobilisté sami mohou vybrat den nabíjení tak, jak jim to bude vyhovovat. Protože podle statistik vykazuje většina soukromých elektromobilů každý týden obdobný nájezd, plánovat by pro většinu jejich majitelů neměl být větší problém,“ míní Tom Kratochvíl, který potvrdil, že obdobné řešení zatím nepoužívá žádný z tuzemských provozovatelů nabíjecích stanic, ani není zavedený v Německu, Rakousku či v skandinávských zemích, kde je elektromobilita výrazně rozšířenější než v České republice.

Počet nabíjecích stanic Tepláren Brno stále roste. Už nyní mají Teplárny Brno majoritní podíl v počtu nabíjecích stranic na území Brna a s jejich budováním dále pokračují. Mezi nově zprovozněné stanice patří kromě trojice (dvě běžné, jedna rychlá) u OC Olympia mimo jiné také ty v Domini parku či areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny. Do konce letošního roku rozšíří svoji síť na minimálně 50 stanic, tedy zhruba na 100 nabíjecích bodů. „Většina jich bude umístěna na brněnských sídlištích, kdy například v Líšní, nebo v Bystrci budeme mít na konci roku již 5 veřejných stanic. Naopak v Medlánkách, nebo v Komíně otevřeme naše první stanice v těchto městských částech. Celkově se přibližujeme k našemu cíli zpřístupnit pohodlné nabíjení co největšímu množství Brňanů,“ doplnil vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Tom Kratochvíl. Do konce roku 2030 pak jejich počet stoupne na 300, navíc s co největším využitím solární energie. Brno se totiž vydalo jiným směrem, než většina ostatních poskytovatelů nabíjení v České republice. Ti se totiž vzhledem k rychlejší návratnosti investice zaměřují primárně na výstavbu rychlonabíjecích stanic určených zejména pro tranzitní dopravu, a využívaných tak většinou soukromými osobami nebo podnikateli, jež mají běžnou/pomalou nabíjecí stanici doma v garáži či ve firemním depu a veřejně nabít potřebují pouze po cestě k domovské stanici při delší trase.