Teplo z tepláren od ledna většinou rodinný rozpočet nezatíží

Ceny za teplo v příštím roce rodinný rozpočet zásadně nezatíží. Za teplo z Opatovice měsíčně zaplatí domácnosti v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi navíc jen 110 korun. V Českých Budějovicích to bude podle teplárny asi o 80 korun měsíčně. Pro domácnosti v Mostě a Litvínově, které teplem zásobuje Severočeská teplárenská, se zvýší náklady o 86 korun měsíčně. Strakonická teplárna zachová pro rok 2022 stejnou cenu za teplo pro všechny kategorie odběratelů jako letos. (11 / 2021)

Cena tepla od Elektráren Opatovice, a.s. (EOP), které teplem zásobují přes 60 000 domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a dalších obcích, napojených na soustavu zásobování teplem, pro rok 2022 činí na nejvyšší úrovni 598,50 Kč/GJ. I přes turbulentní situaci na trhu s energiemi se podařilo udržet navýšení cen pouze v řádu jednotek procent a zachovat ceny za teplo z EOP jako jedny z nejnižších v ČR. Celkové měsíční výdaje za teplo a teplou vodu se díky tomu pro běžnou domácnost nezvýší více než o cca 110 Kč. 
Z důvodu skokového nárůstu cen energií a emisních povolenek přistupuje společnost Severočeská teplárenská v roce 2022 k úpravě ceny tepla. Od ledna připravuje navýšení ceny pro konečné zákazníky, mezi které patří i 35 000 domácností v Mostě a Litvínově, proti cenám roku 2021 o 7 %. Pro průměrný byt s roční spotřebou tepelné energie 25 GJ to představuje měsíčně navýšení nákladů na vytápění a dodávku teplé vody o 86 Kč, tedy o 1039 korun za rok.
Teplárna České Budějovice zvedne od 1. ledna příštího roku ceny o 8 %. 1 GJ tepla bude stát 691 korun. Teplárna dodává teplo a teplou vodu do 29 000 domácností a 250 firem ve městě. Při průměrné roční spotřebě budějovické domácnosti 21 gigajoulů na vytápění a ohřev teplé vody budou nové náklady pro byt zvýšené přibližně o osmdesát korun měsíčně.
Strakonická teplárna zachová pro rok 2022 stejnou cenu za teplo jako letos, 1 GJ tepla bude za 635,40 Kč. Teplárna se snaží spalovat co nejvíce biomasy, poměr spalované biomasy vůči uhlí je letos už 85:15. Nakupuje také s předstihem emisní povolenky do „zásoby“. Teď je vlastní v tržní hodnotě 220 milionů Kč, nakupuje je již pro rok 2025. Stejné ceny jako letos nechá zákazníkům jak na primárním, tak sekundárním okruhu. Strakonická teplárna zásobuje teplem 7000 domácností a dodává teplo i desítkám firem ve městě.
Teplo v Jablonci nad Nisou zdraží příští rok o 16,7 procenta, cena za gigajoule se tak zvýší zhruba o stokorunu. Domácnosti v Jablonci budou za gigajoule platit včetně DPH 681 korun nebo 699 korun podle tarifu. Pro běžnou jabloneckou domácnost to znamená necelých 200 korun měsíčně navíc. Jablonecká energetická patří městu a zásobuje zhruba třetinu domácností v Jablonci, desítky firem a institucí.
Teplárny z energetické skupiny MVV Energie CZ budou v příštím roce zvyšovat ceny tepla v rozmezí od 6 do 60 %, někde zůstanou ceny stejné jako letos, a to v závislosti na palivu, které používají. Skupina, která zajišťuje teplo pro 70 tisíc domácností a stovky firem a organizací, promítne do cen tepla pro zákazníky jen část skokově rostoucích nákladů na nákup plynu. Nejvíce se ceny tepla zvýší ve městech, kde je jediným nebo převládajícím zdrojem v palivovém mixu plyn, jehož cena enormně vzrostla. Teplárny ze skupiny MVV Energie CZ spalující převážně plyn se nacházejí v České Lípě, v Děčíně, Lounech, Opavě, Studénce a ve Vsetíně. Zde dojde od příštího roku ke zvýšení cen tepla o 40 až 60 %. Stejné ceny jako doposud zachová teplárna v Pelhřimově spalující biomasu a jen o jednotky procent zvýší své ceny liberecká teplárna, která využívá kromě zemního plynu z velké části především teplo od sesterské společnosti TERMIZO, která spaluje nerecyklovatelný komunální odpad. V Litoměřicích, Mimoni a Uherském Hradišti, kde je hlavním palivem uhlí, vzroste cena v rozmezí od 12 do 20 %. 
Navrhované ceny pro příští rok vycházejí z předpokladu, že se podaří notifikovat na úrovni EU novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která přináší možnost kompenzace nákladů na povolenky CO2 pro teplárny výměnou za jejich ekologizaci. V opačném případě může dojít i k další korekci ceny směrem vzhůru. Zatím to ale není na pořadu dne.
Zatímco ještě před čtyřmi lety stála emisní povolenka za vypuštění tuny oxidu uhličitého osm eur (asi 204 Kč), nyní atakuje cenu 75 eur (1920 Kč). Důvodem zdražování tepla jsou i rostoucí ceny plynu, které na světových trzích stouply od začátku roku na čtyřnásobek. Meziroční inflace se pohybuje zatím na úrovni 6 %. Průměrná spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody v bytových domech je podle klimatických lokalit a stupně zateplení objektů mezi 20 až 30 GJ za rok. Nejnižší spotřeba je v novostavbách v teplejších oblastech.