Teplárny Brno startují letošní etapu rekonstrukce parovodů

Celkem 5 kilometrů zastaralých parovodů vymění Teplárny Brno za moderní horkovody při letošní etapě rekonstrukce. Zatímco někde se rekonstrukce teplovodní sítě obejde zcela bez dopravních omezení, jinde je třeba počítat s uzavírkami a i s výraznějším omezením parkování kvůli dočasně zrušeným parkovacím místům. Celkové náklady letošní etapy činí zhruba 261 milionů korun. (4/2021)

S rekonstrukcí parovodů začaly Teplárny Brno v roce 2010, nahrazeno bylo už celkem 50 kilometrů potrubí staršího i více než půlstoletí. Aby celé město zásobovala teplem kompletně horkovodní síť, zbývá v následujících letech vyměnit ještě zhruba jedenáct kilometrů rozvodů. „Postupujeme v součinnosti s městskou pracovní skupinou Koordinátora oprav a uzavírek, abychom minimalizovali negativní dopady na dopravu a život ve městě," upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Po dokončení výměny to bude z pohledu snížení emisí stejné, jako by z Brna zmizelo deset tisíc aut. Po přepojení každá z domácností ušetří v ročních nákladech za teplo v průměru kolem 1500 až 2000 korun.


Mezi nejdůležitější stavby letošní etapy patří především ty v oblasti ulic Bratislavská a Soudní a v lokalitě Rybářská a Křížkovského, kde jsou práce koordinovány se společností Brněnské vodárny a kanalizace. V květnu začnou teplárny také s rekon-struk¬cí rozvodů na Mendlově náměstí tak, aby na ně mohly navázat další plánované práce na revitalizaci a proměně tohoto centra Starého Brna a důležitého dopravního uzlu. Někde budou nutná dopravní opatření nabíhat postupně v dalších týdnech, letošní etapa rekonstrukce bude ukončena nejpozději do konce října. „V průběhu stavby se budeme snažit co nej¬více zachovat průjezdnost a umožnit místním vjezdy do vnitrobloků,“ ujistil Petr Večeřa z Tepláren Brno. Bez dopravních omezení se obejde rekonstrukce rozvodné sítě tepla v areálu výstaviště, která se v květnu přesune i za jeho brány. Plánovaná multifunkční hala, která vzniká v jeho sousedství, tak už bude zásobována teplem prostřednictvím horké vody. Od června dojde ještě k omezení provozu jízdního pruhu na Poříčí v blízkosti křižovatky s Náplavkou, aby dělníci mohli dokončit propojení pode dnem řeky.