Teplárny Brno otevřely Edukační centrum na Červeném mlýně

Jak se vyrábí teplo a elektrická energie? Lze tyto energie skladovat na později? Jaká je blízká budoucnost energetiky v Brně? A co ekologie? Odpovědi na tyto otázky najdou zájemci v novém prezentačním Edukačním centru Tepláren Brno, které je součástí jejich nejmodernějšího teplárenského provozu Červený mlýn nedaleko obchodního centra v Králově Poli. (5/2021)

Edukační centrum je určeno k setkávání se studenty, s odborníky, zákazníky a zájmovými skupinami, ale také s návštěvníky v rámci dnů otevřených dveří či jiných tematických akcí. Přítomným přiblíží technologii výroby tepla i elektrické energie v jednom cyklu, přičemž právě průkopníkem této kogenerace jsou již od svého vzniku Teplárny Brno. Zájemci se seznámí s počátky a vývojem teplárenství na území města Brna, jimž byla inspirací technická infrastruktura New Yorku v počátku 20. století.

Vrcholem návštěvy se stane prohlídka provozu Červený mlýn, který se řadí mezi technologickou špičku nejen v tuzemsku, ale i ve střední Evropě. Pozitivní ohlasy na zřízení Edukačního centra už zaznívají také od vedení brněnských škol všech vzdělávacích stupňů. „Vizuální stránka výuky je pro dnešní mládež takřka nezbytná a vidět reálné využití toho, co se učí ve fyzice či odborných strojních a elektro předmětech je nedocenitelná. Nehledě na studenty vždy vítané zpestření výuky,“ připomněl předseda představenstva tepláren Jiří Herman, který je též dlouholetým pedagogem a ředitelem Gymnázia Brno na třídě Kapitána Jaroše. 
 

Teplárny Brno otevřely Edukační centrum na Červeném mlýně