Teplárně Strakonice dokázala vloni snížit cenu tepla

Teplárně Strakonice poprvé v historii vyšla loňská výsledná cena tepelné energie na sekundárních rozvodech nižší než cena předběžná, uvedená na začtku roku v ceníku. Za rok 2020 bude zákazníkům tento rozdíl vracet. Pro jednu domácnost to představuje úsporu kolem 400 až 550 Kč, podle konečné spotřeby tepla pro vytápění a ohřev vody. V Jihočeském kraji se Teplárna Strakonice stala druhým nejlevnějším dodavatelem tepla. (03/2021)

"Za rok 2020 se společnosti Teplárna Strakonice, a.s. podařilo dosáhnout stanovených cílů a kladného hospodářského výsledku. Na základě těchto výsledků rozhodlo vedení společnosti o snížení zisku ve prospěch konečných spotřebitelů. Pro naše zákazníky to znamená, že poprvé v historii vyšla výsledná cena tepelné energie na sekundárních rozvodech nižší než cena předběžná, která byla na začátku roku uvedená v ceníku, a za rok 2020 tak budeme našim zákazníkům tento rozdíl vracet," uvedl Ing. Jan Diviš, vedoucí obchodního oddělení Teplárny Strakonice, a.s.


Výsledná cena za rok 2020 je na sekundárních rozvodech nižší v průměru o 13 Kč/GJ, což pro jednu domácnost představuje úsporu kolem cca 400 až 550 Kč. Tato částka prakticky odpovídá snížené ceně tepelné energie v ceníku pro rok 2021. "Přes nárůst ceny vstupů i nákladů za vynucené opravy na technologickém zařízení, je naším hlavním cílem pro letošní rok udržení těchto cen. Teplárna Strakonice, a.s. nepředpokládá ani v budoucnu zásadní zdražení za dodávky tepelné energie. Případný nárůst cen by měl být maximálně v úrovni roční inflace," doplnil Ing. Jan Diviš. Provedené změny začínají přinášet výsledky a pro rok 2021 se v rámci Jihočeského kraje Teplárna Strakonice, a.s. stala jedním z nejlevnějších dodavatelů tepelné energie.