Teplárna Kladno se propojí s částí Dubí zeleným parkem

Teplárna Kladno plánuje oddělení areálu od městské části Dubí zeleným pásem stromů a keřů. Hlavním úkolem vegetace bude ochránit obytnou zónu od negativních vlivů průmyslové výroby, zamezit šíření prachu z uhelné skládky a případně hluku z areálu. O zelenou bariéru se postará společnost REKULTIVACE, která stejně jako teplárna patří do skupiny Sev.en. (2 / 2023)

„Vycházíme tímto opatřením vstříc obyvatelům Dubí. V ojedinělých případech zejména při poruše technologie dochází ke zvýšené prašnosti a lidé v okolí teplárny jsou také obtěžováni hlukem. Zelená stěna stromů a keřů by měla tento problém částečně vyřešit. Přestože k podobným nežádoucím jevům dochází výjimečně, musíme je řešit. Chceme být pro obyvatele Dubí dobrým sousedem,“ říká generální ředitel Teplárny Kladno Stanislav Klanduch. O zelenou bariéru se postará společnost REKULTIVACE, která stejně jako Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en.

„Připravíme vizualizaci území, které je nutné ozelenit. Kromě pásu stromů a keřů, které odcloní uhelnou skládku a vlečku od obytné zóny, se zde nabízí rovněž možnost vybudovat menší oddechový park například s ukázkou místních dřevin a jednoduchým mobiliářem. Součástí projektu bude rovněž výsadba medonosných rostlin, stromů a keřů v místech, kde jsou včelí úly,“ uvedl ředitel společnosti REKULTIVACE Tomáš Šolar. S návrhem ozelenění okolí teplárny plánuje Stanislav Klanduch seznámit veřejnost dříve, než se rozhodne o samotné realizaci. „Jsme v kontaktu se spolkem Kladno Dubí. Zajímá nás názor veřejnosti a chceme, aby měli členové spolku také možnost se k návrhu vyjádřit,“ doplnil Stanislav Klanduch. Projekt zelené bioclony by měl být hotový do léta. Následovat bude příprava terénu a samotná výsadba rozložená na podzimní a jarní etapu.