Spotřeba plynu v EU bez očištění o vlivy počasí klesla o 19,3 %

Podle aktuálních dat Energostatu, dodaných národními statistickými úřady, spotřeba zemního plynu v zemích EU od srpna 2022 do ledna 2023 ve srovnání se stejným obdobím let 2017 až 2022 klesla o 19,3 %. Nařízení Rady o koordinovaná opatření na snížení poptávky po plynu, která jsou součástí plánu REPowerEU na ukončení závislosti EU na ruských palivech, stanovila cíl snížení o 15 %. (2 / 2023)

Mezi srpnem 2022 a lednem 2023 byla spotřeba na Slovensku vyšší o 4,5 % a Malta spotřebu zvýšila dokonce o 12 %. Z dalších zemí EU zaznamenalo nejmenší pokles spotřeby zemního plynu v referenčním období Irsko (-0,3 %). Španělsko (-13,7 %) a Slovinsko (-14,2 %) sice zaznamenaly výrazný pokles, ten ale nedosáhl 15% cíle. V jiných členských státech EU spotřeba překonala 15% cíl úspor, v některých zemích ještě výrazněji. Nejvíce klesla spotřeba ve Finsku (-57,3 %), Litvě (-47,9 %) a Švédsku (-40,2 %). Tyto informace pocházejí z energetických údajů zveřejněných Eurostatem a předávaných národními statistickými úřady členských států.

Pokud jde o měsíční údaje od ledna 2022 do ledna 2023, spotřeba je trvale pod průměrem let 2017 až 2022 v příslušných měsících těchto let. Mezi lednem a červencem 2022 se spotřeba zemního plynu v EU pohybovala mezi 1 938 PJ v lednu a 785 PJ v červenci, což naznačuje celkový měsíční pokles, a to ještě před tím, než byl nařízením Rady (EU) 2022/1369 stanoven cíl 15 % snížení plynu. Největší pokles však byl zaznamenán ve druhém pololetí roku od srpna 2022 s 14,0 % snížením spotřeby, následovaným 14,3 % v září, 24,7 % v říjnu a 25,0 % v listopadu. Spotřeba v prosinci 2022 dosáhla 1 575 PJ, což naznačuje menší pokles (-12,6 %) než v předchozích měsících, ale poté v lednu 2023 dále poklesl (-22,1 %).