Společenská odpovědnost je priorita teplárenských společností

Nejen dobrá cena a kvalitní služby ale i společenská odpovědnost je tím, na co klade velký důraz například i otrokovická teplárna. Pomáhá nemocným dětem, seniorům, přispívá na školství i kulturu. Společnost podpořila v loňském roce v regionu měst Otrokovice, Napajedla a Zlín, kde působí jako dodavatel tepla, dobročinné projekty za více než jeden milion korun. (1 / 2023)

Příspěvky rozděluje otrokovická teplárna organizacím v regionu, pomoc míří především do zásobovaných měst, tedy Otrokovic, Napajedel a Zlína. Finanční dar od teplárny pomohl například otrokovické Naději, která se stará o osoby se zdravotním postižením, zlínskému středisku rané péče EDUCO, Charitě Otrokovice, Českému červenému kříži nebo mobilnímu hospici. Dlouhodobě teplárna podporuje Nadaci Křižovatka, která nakupuje monitory dechu pro novorozence do zlínské porodnice, DDM Sluníčko, základní a střední školy v regionu i sportovní kluby, které se věnují dětem a mládeži.