Rekonstrukce tepelných sítí v Táboře byla zahájena

V druhém květnovém týdnu byla zahájena rozsáhlá akce Konverze tepla Tábor. Jedná se o postupnou náhradu ztrátových parovodních potrubí novými horkovody ve stávajících trasách. Rekonstrukce tepelných sítí v Táboře by měla propojit teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o. a s ostatními zákazníky teplárny C-Energy Planá s.r.o. (5/2021)

Práce byly zahájeny v prostoru parku u popraviště na Pražském sídlišti a v ulici kpt. Jaroše. Nové horkovodní potrubí nahradí ztrátové parní potrubí a propojí teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor, a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kteří jsou napojeni přímo na páteřní primární rozvod tepla. K 1. červnu 2021 by pak měla být dovršena fúze C-Energy Planá s.r.o. a Teplárny Tábor a.s. Již nyní ale probíhá technická příprava projektu plynofikace táborského zdroje, který zajistí dodávky průmyslové páry pro průmyslové odběratele v okolí areálu Teplárny Tábor.