První sokolí páry zahnízdily v budkách na komínech tepláren

Od roku 2011, kdy byla umístěna na komíně v Tušimicích první hnízdní budka, už sokoli vyvedli na výškových stavbách u nás 291 mláďat. Podporu hnízdění kriticky ohroženým sokolům dává ve svých areálech po celé republice i 17 tepláren. Za uplynulé desetiletí na jejich komínech sokoli zahnízdili 37 krát a vyvedli minimálně 110 mláďat. V České republice je prokázáno hnízdění stovky sokolích párů, z toho je jich už třetina právě v budkách na komínech.

První zahnízdění sokolů stěhovavých na výškových stavbách u nás bylo objeveno na komíně Elektrárny Tušimice v roce 2010, kde v klubku kabelů byla nalezena dvě sokolí vejce. Čísla desetiletého projektu záchrany populace sokola stěhovavého jsou úctyhodná. Zaznamenáno bylo už 134 hnízdění sokolích párů na výškových stavbách, ve 107 případech měli sokoli mláďata a populace sokolů se za uplynulou dekádu rozšířila o 291 mláďat. Většina hnízdních budek je umístěna na ochozech komínů. I v přírodě si sokoli hnízda nestaví a využívají přírodní hnízdiště nebo opuštění hnízda větších ptáků.


Celkem bylo instalováno 72 hnízdních budek. Nejlépe si vede komín Teplárny Chemparku v Záluží v Litvínově, kde sokolí páry od roku 2012 vyvedly už 26 mláďat. O dva roky později se sokoli usadili na komíně spalovny komunálních odpadů Pražských služeb v Praze Malešicích, kde na svět přivedli 23 mláďat. První úspěšné hnízdění v teplárně United Energy v Komořanech zaznamenali ornitologové v roce 2014 na římse kotelny. Pro následující rok byly v areálu umístěny 2 budky, v nichž už bylo odchováno 21 mláďat.


Podle ornitologa Václava Berana oborného pracovníka společnosti ALKA Wildlife a koordinátora monitoru hnízdění sokolů u nás, má podpora hnízdění vysoce ohrožených sokolů na výškových stavbách stále smysl. Zvláště když v celé České republice je prokázáno hnízdění zhruba stovky sokolích párů, z toho je jich už třetina právě v budkách na komínech. „Ani budky bez sokolů ale nezahálí, většinou je zabydlí poštolky. Až si hnízdo vyberou sokoli, jak je v přírodě zvykem, zvítězí právo silnějšího. Jsme rádi, že vedení tepláren nám ornitologům vychází vstříc a v jednotlivých areálech se snaží, aby sokolí páry měly po zahnízdění klid. Lidský faktor je tady na rozdíl od přírodních hnízdišť nikde neohrožuje,“ dodává Václav Beran.
 

První sokolí páry zahnízdily v budkách na komínech tepláren