Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií

Energetický regulační úřad zveřejnil na svém webu již šestý "Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií" (ÚSZTE) podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon POZE"). Najdete v něm, která města jsou zásobována zeleným teplem a kdo ho pro ně vyrábí. (5 / 2022)

Účinnou soustavou zásobování tepelnou energií je ta soustava, do které byla v minulém roce (aktuálně tedy v roce 2021) dodána alespoň polovina tepla z obnovitelných zdrojů (OZE) nebo z druhotných zdrojů (DZE), tři čtvrtiny tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) nebo polovina tepla z kombinace výše uvedených možností. V aktuálním „Přehledu účinných soustav zásobování tepelnou energií“ je celkem 224 účinných soustav ve 230 městech a obcích a dodává do nich tepelnou energii 15 fyzických osob a 364 firem a společností. Některé i do více soustav. K účinným soustavám patří tradičně i ty největší jako například Pražská teplárenská soustava, a dále soustavy v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Pardubicích, Mostě a Litvínově, Havířově a Karviné, Ústí nad Labem, Olomouci nebo Kladně.

Celý seznam soustav, zásobovaných měst a obcí a držitelů licence na dodávku a rozvod tepla do účinných soustav zásobování teplem najdete na webu Energetického regulačního úřadu.