Podíl nových bytových domů připojených na teplárny dále roste

V posledních pěti letech se připojila na soustavy zásobování teplem téměř polovina (49,2 %) bytů v nově postavených bytových domech. Od roku 2000 teplárny zajišťují tepelnou pohodu pro 85 800 domácností v novostavbách bytových domů. To je jedno velké město zhruba s 215 000 obyvateli. Vedle toho teplo z tepláren využívá od roku 2000 také přes 1700 nových rodinných domků. (10/2021)

Potvrzují to aktuální data Českého statistického úřadu, který sleduje počty dokončených bytů podle způsobu vytápění už od roku 2000. V letech 2000 až 2004 byl podíl nových bytů v bytových domech připojených na teplárny 38,9 %, v posledních pěti letech 2016 až 2020 už ale stoupl na 49,2 %. Naopak výrazně klesl podíl lokálního vytápění. Ještě v letech 2000 až 2004 ho využívala pětina nových bytů (20 %), ale v posledních letech už jen 7,6 %. Zajímavý je rovněž vývoj připojování nových rodinných domků. Zatímco průměr let 2000 až 2019 byl 74 domků ročně (celkem 1432), vloni to byl pětinásobek průměru, celkem 305 nových rodinných domků, které se napojily na teplárny.
Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení ČR je potěšitelné, že připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nejčastějším způsobem zajištění tepelné pohody v bytech novostaveb bytových domů. I pro nové budovy s nízkou spotřebou tepla na vytápění je totiž napojení na soustavy zásobování teplem výhodné. Dálkové vytápění tak jasně dokazuje svoje moderní pojetí komplexní služby i v 21. století. V kategorii bytových domů totiž podle šetření ČSÚ převažují domy s energetickou třídou B velmi úsporné nebo A mimořádně úsporné, kterých jsou už dohromady čtyři pětiny (80,3 %). 
„Zájem o připojení novostaveb bytových domů na teplárny stále roste. Jejich noví obyvatelé mají v ceně tepla všechny výhody v podobě komplexního servisu a návazných služeb. Důležitým argumentem je i zlepšování ovzduší ve městě,“ potvrzuje Martin Hájek. Jen na Pražskou teplárenskou soustavu se standardně každoročně připojuje 2500 až 3000 bytů v novostavbách bytových domů. V ostatních krajských a statutárních městech jsou to další stovky nových bytů. O teplo s plným komfortem je zájem. Vedle bytového sektoru se napojují na teplárny i administrativní, obchodní nebo sportovní centra, ale také budovy s menším odběrem tepla jako jsou například mateřské školy, provozovny služeb a podobně.
 Mezi přednosti dálkového vytápění patří stabilita dodávek, pohodlí, úspory, ekologie, tedy komplexní služba zákazníkům. Soustavy zásobování teplem splňují všechny požadavky na jednoduchý, pohodlný a dostupný způsob vytápění. Je ekonomicky přijatelný, bezpečný, šetrný k životnímu prostředí a také lokální. Pozitivní vliv na stabilitu dodávek tepla z tepláren má vedle připojování nových odběratelů i rozšiřování tepelných rozvodných sítí a jejich modernizace. Od roku 2014 například nahradily teplárny 130 kilometry tras nových efektivnějších horkovodů staré parovody. Vedle toho do ekologizace zdrojů investovaly přes 25 miliard korun a výrazně snížili emise oxidů uhličitého, dusíku, síry i prachu.
 

Podíl nových bytových domů připojených na teplárny dále roste