Letošní podzim střídá období jako podle Staletého kalendáře

Porovnáme-li střídání teplých a chladných období podle Staletého kalendáře, zjistíme, že období od konce srpna do poloviny října ho letos vzorně kopíruje. Navíc se letos teplá a chladná období skutečně citelně ohraničují. Září sice v posledním desetiletí začínalo s průměrnou teplotou o jeden stupeň vyšší než dlouhodobý průměr 1961/2000, ale končilo o půl stupně chladnější. (10/2021)

Graf „Vývoj teplot v nejteplejším a nejchladnějším regionu s průměrem ČR za srpen / září / říjen“ porovnává průběh průměrných denních teplot Normálu za roky 1989 až 2018 s letošním průměrem za celou Českou republiku, s nejchladnějším regionem jižními Čechami a s nejteplejším regionem Prahou. Pro ilustraci je v grafu vyznačena i teplotní hranice 13 °C, která je rozhodující pro zahájení, přerušení či ukončení dodávek tepla pro vytápění. Na spodním okraji grafu jsou jednotlivá období Stoletého kalendáře a klimatická charakteristika jednotlivých období.
Dvojitá modrá čára, která patří dlouhodobému Normálu, pomalu klesá, jak se od konce srpna začíná postupně ochlazovat počasí. Křivky teplot aktuálního počasí jsou značně rozkolísané mezi průměrnými denními teplotami připomínající ještě léto, kdy se blíží 20 °C, a denními teplotami kolem 5 °C, které jsou charakteristické v posledním desetiletí spíše pro konec první poloviny listopadu. Takové kolísání teplot (červená čára) v přechodném období, kdy léto pomalu přechází do podzimu je obvyklé skoro každý rok. Až zprůměrované teploty delších období (v tomto případě dvojitá modrá čára Normálu z let 1989 až 2018) totiž jasně ukazují trend poklesu teplot.
 
(Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989 až 2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m. Skutečné teploty ČR, jižních Čech a Prahy jsou stejné hodnoty za dny v roce 2021.) 

Letošní podzim střídá období jako podle Staletého kalendáře