Komořanská teplárna podpoří pět projektů a bude pokračovat

Výběrová komise akciových společností United Energy a Severočeská teplárenská rozhodla koncem února o organizacích, kterým uvolní peněžní dar na její projekt. Ze 14 došlých žádostí (z toho 7 z oblasti sportu a volného času, 4 z oblasti sociální a 3 z oblasti vzdělávání) vybrala komořanská teplárna pět projektů, mezi které rozdělila více jak 200 000 korun. (3 / 2023)

Z finančního příspěvku se tak již nyní může radovat například Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří, která obdrží přes 70 000 korun na úpravu koupelny, která usnadní hygienu klientkám v chráněném bytě. Příspěvek dostane i dámský házenkářský klub Baník Most na organizaci každoročního Mikulášského turnaje pro mladší a straší žákyně z celé ČR i zahraničí nebo Billiard hockey club Most. Díky daru od teplárenských společností bude moci SPŠ A VOŠ v Chomutově pokračovat v etapovém projektu rekonstrukce laboratoří a dílen. Teplárna rovněž podpoří tradiční společenskou akci Dny vína na mosteckém Benediktu a také volnočasové aktivity klientů Sjednocenou organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. V rozdávání finančních darů organizacím v regionu bude teplárna pokračovat. Druhé kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring v letošním roce vyhlásí společnost United Energy a Severočeská teplárenská začátkem již dubna.

Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Severočeská teplárenská je její sesterskou společností a majitelem tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Zásobuje teplem 35 000 domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnosti jsou součástí Energetického a průmyslového holdingu (EPH).