Indikativní cena plynu od začátku roku stoupla o 24,7 %

Od začátku října bude platit pro 4. čtvrtletí 2021 nová indikativní cena zemního plynu, kterou pravidelně zveřejňuje Energetický regulační úřad. Po mírném růstu v minulých čtvrtletích došlo k ještě výraznějšímu nárůstu indikativní ceny. Poslední čtvrtletí se na celoroční roční spotřebě zemního plynu v domácnostech, kde se využívá k vaření, ohřevu vody i vytápění, podílí průměrně 36,4 %. (9/2021)

Indikativní cena je jednoduchým ukazatelem, díky němuž spotřebitelé na první pohled zjistí, zda za plyn u svého obchodníka nepřeplácejí. Indikativní ceny plynu zveřejňuje ERÚ od srpna roku 2016, a to čtvrtletně na webových stránkách ERÚ. Indikativní cena zemního plynu pro 4. čtvrtletí 2021: Pro kategorii "Vaření" (roční spotřeba do 1,89 MWh) stoupla na 963 (3. Q = 860) Kč/MWh; pro kategorie "Ohřev vody" (roční spotřeba v rozmezí 1,89 až 7,56 MWh) se zvýšila na 813 (3. Q. = 710) Kč/MWh a pro kategorii Vytápění (roční spotřeba vyšší než 7,56 MWh) narostla na 793 (3. Q = 660) Kč/MWh (ceny jsou uváděný bez DPH). 
U indikativní ceny pro lokální využití v domácnostech v kategorii vytápění, ohřevu vody a vaření ve 4. Q 2021 dochází k dalšímu navýšení o 103 Kč/MWh bez DPH, to je o 15,6 %. Celkově tak od začátku roku indikativní cena zemního plynu pro domácnosti stoupla o 151 Kč/MWh bez DPH, což je v kategorii komplexního využívání zemního plynu (vaření + ohřev vody + vytápění) nárůst téměř o čtvrtinu (24,7 %). To znamená za domácnost celoroční navýšení plateb za zemní plyn v řádu jednotek tisíc korun podle velikosti odběru. Aktuální indikativní cena zemního plynu pro vytápění domácnosti 763 Kč/MWh se tak dostala téměř na úroveň posledního čtvrtletí 2019, tedy době před Covidem, kdy byla 767 Kč/MWh bez DPH. 

Indikativní ceny plynu ERÚ jsou rozdělené na tři skupiny podle velikosti roční spotřeby domácnosti odpovídající charakteru odběru - Vaření, Ohřev vody a Otop. Ukazatel odráží cenu plynu na burze a marži obchodníka. Marže není jen zisk, ale zahrnuje i náklady obchodníka, včetně poplatků. Pokud spotřebitelé porovnají indikativní cenu s cenou obchodníka (na faktuře a v ceníku má položka například název „platba za ostatní služby dodávky“), mohou zjistit rozdíl a potenciální úsporu. Jedná se pouze o neregulovanou část ceny za dodávky zemního plynu. Průměrná roční spotřeba zemního plynu v bytě na vaření je 0,6 MWh (58 m3), na ohřev vody je spotřeba 8 MWh (760 m3), na vytápění bytu se spálí 15 MWh (1450 m3), vytápění řadového domku spotřebuje 25 MWh (2400 m3), vytápění nezatepleného volně stojícího rodinného domku pak až 40 MWh (3780 m3).
 

Indikativní cena plynu od začátku roku stoupla o 24,7 %