Elektrárny Opatovice žádají o výjimku na emise dusíku a rtuti

Díky investici 2,7 miliardy korun z let 2014 až 2016 budou Elektrárny Opatovice (EOP) schopné plnit nové emisní limity pro oxid siřičitý a prach, které budou platit od letošního srpna. V případě emisí oxidů dusíku a rtuti žádají EOP o dočasnou výjimku z plnění nových zpřísněných limitů. V EOP přistupují zodpovědně k ochraně životního prostředí a dlouhodobě dělají vše proto, aby kontinuálně snižovali emise. (02/2021)

V EOP došlo za posledních 23 let k razantnímu snížení emisí téměř na hranice fyzikálních možností. Současné emise prachu tvoří pouze 3 % emisí, které EOP produkovaly v roce 1996, v případě oxidu siřičitého je to dnes necelých 8 % emisí. Emise oxidů dusíku byly za tu dobu sníženy o 65 %. K nejvýznamnějšímu snižování došlo ve 2 etapách. První etapa ekologizace byla realizována již v roce 1998, kdy bylo v EOP vybudováno první zařízení na odsíření spalin. Druhá etapa proběhla v letech 2014 až 2016, kdy EOP postavily zcela nové odsíření, provedly rekonstrukci 4 kotlů a nahradily u nich elektrostatické odlučovače prachu za daleko efektivnější látkové filtry tak, aby splňovaly emisní limity podle evropské Směrnice o průmyslových emisích. Ani ne rok po dokončení druhé etapy ekologizace EOP ale přijala Evropská komise rozhodnutí o BAT, které limity opět zpřísnilo.


Jak bylo uvedeno výše, závěry o BAT přinášejí vedle zpřísněných limitů pro řadu dosud sledovaných látek také zavedení emisních limitů pro rtuť, pro kterou dosud žádné limity stanoveny nebyly. Pro technologii zachytávání rtuti neexistuje jedno univerzální řešení, ale liší se na každé elektrárně podle toho, jaké uhlí dané elektrárna spaluje a jakou technologii k redukci ostatních látek ze spalin používá. Výjimku na rtuť žádají EOP na 6 let s přezkumem po 3 letech, kdy budou EOP pravděpodobně přísnější limit podle BAT schopné splnit. Dobu trvání výjimky využije společnost na to, aby byla schopna ve spolupráci s výzkumnými ústavy a partnery najít spolehlivé řešení pro snížení emisí rtuti na požadovaný limit 0,007 mg/m3, což je 7 miliontin gramu na metr krychlový spalin. EOP v žádosti o výjimku navrhuje 0,021 mg/m3.

 
Žádost o udělení výjimky podala společnost EOP i u limitu pro oxidy dusíku. Nově stanovené roční emisní limity pro NOx mají být 175 mg/m3. EOP v žádosti o výjimku navrhují limit téměř na úrovni s BAT, a to ve výši 192 mg/m3, což jsou hodnoty, které jsou rekonstruované kotle v této chvíli schopny dosáhnout. Snížení na požadovaných 175 mg/m3 by v současné době představovalo dodatečnou investici ve výši zhruba 0,5 miliardy Kč. Cílem společnosti nadále zůstává provoz vysoce účinného ekologického zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí a zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie za rozumnou cenu.

Elektrárny Opatovice žádají o výjimku na emise dusíku a rtuti