Jsme hrdí na to, že jsme součástí vašeho života.

Dodávky tepla a teplé vody od výrobců a dodavatelů tepla, kteří jsou členy Teplárenského sdružení České republiky, proudí do více než 1 150 000 domácností po celé České republice, do administrativních budov, škol, sportovišť a podniků.

více informací

Aby celá síť fungovala bezpečně, spolehlivě, ekologicky a s minimálními odstávkami, neustále do ní investujeme. Nejen finanční prostředky, ale i zkušenosti a dovednosti všech našich zaměstnanců. Díky tomu se můžete spolehnout na to, že bude doma tak příjemně teplo, jak jste zvyklí. Neustále modernizujeme naše provozy, abychom vyhověli dnešním nárokům na efektivní tepelné soustavy a zdroje energie šetrné k životnímu prostředí.

Výhody dálkového tepla

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Mezi hlavní výhody dálkového tepla patří bezpečnost, stabilita, ekologická přijatelnost a dlouhodobě výhodná cena. I kvůli tomu se k němu připojuje tolik nových bytových domů.

Pokud máte přesto v úmyslu tento způsob vytápění opustit, přečtěte si nejdříve všechny jeho výhody, ať se nerozhodnete ukvapeně.

více informací

Mýty a fakta

1.

Plánované odstávky jsou vždy oznamovány s dostatečným předstihem a trvají v řádu hodin, ve výjimečných případech několik dní. Na preventivním zásahu do systému se vždy podílí četa pracovníků, která podle možností pracuje mezi 6. a 22. hodinou, aby nerušila noční klid. Díky zokruhování tepelných sítí, které umožňují dodávku tepla z více stran soustavy, však často odběratelé odstávku tepla ani nezaznamenají.

Odstávky tepla trvají několik týdnů.

2.

Teplárenská zařízení jsou v provozu nepřetržitě a dodávky teplé vody jsou tak zajištěny celoročně. Domovní a objektové předávací stanice nabízejí vysoký komfort dodávek tepla s možností přitopit si i v chladném létě, stejně jako to lze s lokálním zdrojem.

Dálkové teplo funguje jen v zimě.

3.

Izolační materiály, které jsou používány k energetické ochraně parovodů a horkovodů, mají takové vlastnosti, že dochází k minimálním tepelným ztrátám (v jednotkách procent).

Při dodávce tepla dochází k velkým energetickým ztrátám v potrubí.

Moderní vytápění

Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice

Za dálkovým teplem v České republice stojí více než 600 licencovaných subjektů, které spravují několik tisíc kilometrů tras parovodů, horkovodů a teplovodů. Teplo se vyrábí ve stovkách teplárenských kotlů a proudí do desetitisíců výměníkových stanic u odběratelů.

více informací

Novinky

Zastupitelé Uherského Hradiště vybrali palivo pro teplárnu

Definitivní konec uhlí a vyloučení bioplynové stanice a spalování biomasy při změně paliva v místní teplárně odsouhlasili zastupitelé Uherského Hradiště. Vybrány pro další posouzení jsou čtyři varianty studie VUT v Brně, z Ústavu procesního inženýrství, které obsahující výstavbu plynových kotlů a kogeneračních jednotek, případně doplněné o zařízení na energetické využití odpadu. (6/2021)

Strakonická teplárna chce do roku 2024 skončit s uhlím

Strakonická teplárna chce do roku 2024 snížit emise oxidu uhličitého z původních 151 000 tun na 10 000 tun. Uhlí nahrazuje obnovitelnými zdroji, letos bude poměr biomasy k uhlí 90 ku 10. Teplárna podala žádost o dotaci 620 milionů Kč z Modernizačního fondu. Cílem projektu Čisté město 2024 je odejít do zmíněného roku od uhlí. U6 předloni Teplárna Strakonice poprvé spalovala více biomasy než uhlí. (6/2021)

Rekonstrukce tepelných sítí v Táboře byla zahájena

V druhém květnovém týdnu byla zahájena rozsáhlá akce Konverze tepla Tábor. Jedná se o postupnou náhradu ztrátových parovodních potrubí novými horkovody ve stávajících trasách. Rekonstrukce tepelných sítí v Táboře by měla propojit teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o. a s ostatními zákazníky teplárny C-Energy Planá s.r.o. (5/2021)