Jsme hrdí na to, že jsme součástí vašeho života.

Dodávky tepla a teplé vody od výrobců a dodavatelů tepla, kteří jsou členy Teplárenského sdružení České republiky, proudí do více než 1 150 000 domácností po celé České republice, do administrativních budov, škol, sportovišť a podniků.

více informací

Aby celá síť fungovala bezpečně, spolehlivě, ekologicky a s minimálními odstávkami, neustále do ní investujeme. Nejen finanční prostředky, ale i zkušenosti a dovednosti všech našich zaměstnanců. Díky tomu se můžete spolehnout na to, že bude doma tak příjemně teplo, jak jste zvyklí. Neustále modernizujeme naše provozy, abychom vyhověli dnešním nárokům na efektivní tepelné soustavy a zdroje energie šetrné k životnímu prostředí.

Výhody dálkového tepla

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Proč se dálkové teplo vyplatí?

Mezi hlavní výhody dálkového tepla patří bezpečnost, stabilita, ekologická přijatelnost a dlouhodobě výhodná cena. I kvůli tomu se k němu připojuje tolik nových bytových domů.

Pokud máte přesto v úmyslu tento způsob vytápění opustit, přečtěte si nejdříve všechny jeho výhody, ať se nerozhodnete ukvapeně.

více informací

Mýty a fakta

1.

Plánované odstávky jsou vždy oznamovány s dostatečným předstihem a trvají v řádu hodin, ve výjimečných případech několik dní. Na preventivním zásahu do systému se vždy podílí četa pracovníků, která podle možností pracuje mezi 6. a 22. hodinou, aby nerušila noční klid. Díky zokruhování tepelných sítí, které umožňují dodávku tepla z více stran soustavy, však často odběratelé odstávku tepla ani nezaznamenají.

Odstávky tepla trvají několik týdnů.

2.

Teplárenská zařízení jsou v provozu nepřetržitě a dodávky teplé vody jsou tak zajištěny celoročně. Domovní a objektové předávací stanice nabízejí vysoký komfort dodávek tepla s možností přitopit si i v chladném létě, stejně jako to lze s lokálním zdrojem.

Dálkové teplo funguje jen v zimě.

3.

Izolační materiály, které jsou používány k energetické ochraně parovodů a horkovodů, mají takové vlastnosti, že dochází k minimálním tepelným ztrátám (v jednotkách procent).

Při dodávce tepla dochází k velkým energetickým ztrátám v potrubí.

Moderní vytápění

Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice

Za dálkovým teplem v České republice stojí více než 600 licencovaných subjektů, které spravují několik tisíc kilometrů tras parovodů, horkovodů a teplovodů. Teplo se vyrábí ve stovkách teplárenských kotlů a proudí do desetitisíců výměníkových stanic u odběratelů.

více informací

Novinky

Plzeňská teplárenská úspěšně pokračuje v dekarbonizaci

Plzeňská teplárenská v souladu s evropskými trendy připravuje projekt dekarbonizace, postupného odklonu od spalování hnědého uhlí, a to do roku 2030. Nahradit spalování uhlí může jen energetické využívání odpadů, spalování biomasy a plyn. A Plzeňská teplárenská z těchto tří pilířů budeme mít letos dva na 100 procent hotové. Zbaví se uhlí a nebudeme platit stamiliony za emisní povolenky. (7/2021)

Městské společnosti nerespektují Klimatický plán hl. m. Prahy

Městské firmy Pražská plynárenská, Prométheus energetické služby a Pražská energetika se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v Praze budování lokálních kotelen (často v rozporu se zákonnými předpisy) s tím, že tato investice a odpojení od centrální soustavy zásobování teplem přinese koncovým odběratelům tepla cenově výhodnější dodávky této komodity. Není to pravda. (7/2021)

Za 4 roky klesla výroba tepla z hnědého uhlí o více než desetinu

Podle předsedy Rady Energetického regulačního úřadu Stanislava Trávníčka se tuzemské teplárenství postupně odklání od uhlí. Podle zveřejněné Zprávy o provozu teplárenských soustav za poslední čtyři roky klesla výroba tepla z hnědého uhlí o více než desetinu, z černého uhlí dokonce více než o čtvrtinu. Výroba tepla z biomasy oproti tomu za stejnou dobu téměř o čtvrtinu vzrostla. (7/2021)