Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Teplárenství České republiky v tabulkách a grafech


Základní údaje

Počet domácností zásobovaných teplem z CZT 1,48mil.
Podíl obyvatel ČR zásobovaných teplem 38,10%
Počet evidovaných zdrojů centrálně vyrábějících teplo 2 000
Počet evidovaných zdrojů nad 5 MWt výkonu vyrábějících centrálně teplo 1 800
Počet evidovaných zdrojů od 0,2 - 5 MWt výkonu vyrábějících teplo 17 000
Podíl z celkové spotřeby paliv v energetice využívaný při výrobě tepla 31%
Podíl zdrojů paliv při výrobě tepla z CZT pocházející z ČR 68%
Podíl dodávek tepla z velkých zdrojů nad 300 MWt 57%
Podíl dodávek tepla z malých zdrojů do 30 MWt 21%
Délka tepelných sítí 10 000km
Podíl tepla vyrobeného v KVET (v kogeneraci) 75%
Počet subjektů spadající do systému obchodování s povolenkami 400
Spotřeba tepla v ČR celkem (bez tepla na výrobu elektřiny) 147 134TJ
  - z toho domácnosti 46 657TJ
  - z toho průmysl 87 305TJ
Zdroj: studie VŠB, ČSÚZpůsoby vytápění domácností v České republice

Způsoby vytápění domácností v České republice Rozdělení pevných paliv
Zdroj: výsledky Sčítání lidu, domů bytů a domů 2001, ČSÚ


Deset "nej" českého teplárenství

10 největších soustav zásobování teplem v České republice

- celkem je z nich zásobováno 557 450 bytů, to je 38 % všech dálkově zásobovaných domácností

Města v jednotné síti Počet
vytápěných
bytů
Společnost
Praha 160 000 Pražská teplárenská
Ostrava   95 000 Veolia Energie ČR
Pardubice + Chrudim + Hradec Králové + Lázně Bohdaneč   60 550 Elektrárny Opatovice
Brno   50 000 Teplárny Brno
Plzeň   43 200 Plzeňská teplárenská
Most + Litvínov   34 900 United Energy Komořany
Chomutov + Jirkov + Klášterec   32 500 ČEZ Teplárenská
Karviná   28 500 Veolia Energie ČR
České Budějovice   27 800 Teplárna České Budějovice
Olomouc   25 000 Veolia Energie ČR10 největších společností/skupin podle počtu zásobovaných bytů

- celkem je z nich zásobováno 1 054 500 bytů, to je 71 % všech dálkově zásobovaných domácností

SpolečnostPočet
vytápěných
bytů
Počet
zásobovaných
obcí
Pražská teplárenská 265 000 2
skupina Veolia Energie ČR 247 000 14
skupina ČEZ 158 000 40
Teplárny Brno  92 000 1
skupina MVV Energie CZ  90 600 15
Elektrárny Opatovice  60 500 7
Plzeňská teplárenská  43 200 1
skupina Alpiq Generation (CZ)  35 500 2
United Energy  35 000 2
Teplárna České Budějovice  27 800 110 největších dodavatelů tepla do soustav zásobování teplem

podle výroby tepla pro rozvod podle délky tepelných rozvodů podle dodávky tepla odběratelům podle výroby elektřiny
ČEZ, a.s. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s.
Veolia Energie ČR, a.s. Veolia Energie ČR, a.s. Veolia Energie ČR, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a. s Pražská teplárenská a.s. Pražská teplárenská a.s. Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
TAMERO INVEST s.r.o. MVV Energie CZ a.s. TAMERO INVEST s.r.o. Veolia Energie ČR, a.s.
Energetika Třinec, a.s. Teplárny Brno, a.s. Teplárny Brno, a.s. ArcelorMittal Ostrava a. s
Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. MVV Energie CZ a.s. United Energy, a.s.
Teplárny Brno, a.s. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Elektrárny Opatovice, a.s. Energetika Třinec, a.s.
MVV Energie CZ a.s. Teplárna České Budějovice, a.s. ArcelorMittal Ostrava a. s Plzeňská teplárenská, a.s.
Pražská teplárenská a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. ŠKO-ENERGO, spol. s.r.
Plzeňská teplárenská, a.s. Energetika Třinec, a.s. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárenské sdružení České republiky