Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Rozdíly v cenách tepla

Rozsah cen tepla jednotlivých teplárenských společností je poměrně široký. Odpovídá rozmanitosti podmínek jednotlivých společností a zdrojů. Teplárny používají různá paliva, různá technologická zařízení pro výrobu a rozvod tepla, která jsou navíc různě stará - opotřebovaná. Kombinace tolika proměnných faktorů pak v konečném výsledku vede k různým cenám nejen mezi jednotlivými městy, ale i mezi sídlišti ve městě či dokonce mezi sousedními domy vytápěnými více blokovými či domovními kotelnami.

Je to podobné jako s cenami elektřiny nebo plynu. Před dvaceti lety, kdy byl jediný monopolní dodavatel energie, byly v podstatě ceny jednotlivých tarifů elektřiny nebo plynu stejné od Aše po Ostravu. Dnes, s liberalizací trhu, si můžeme vybrat z několika desítek dodavatelů, z nichž většina nabízí několik tarifů. Takže ceny elektřiny či zemního plynu se dnes také výrazně liší podle dodavatele, jeho tarifů a podle jednotlivých regionů dodávky.

Podle klasifikace Energetického regulačního úřadu máme čtyři úrovně předání tepelné energie: Jednotlivé úrovně předání se liší v cenách tepla vlivem různých celkových nákladů na výrobu a rozvod tepla. To je dáno například rozdílnou délkou rozvodů pro distribuci tepla, použitými zařízeními nebo palivy pro výrobu tepla. Obecně lze říci, že cena tepla stoupá s vyšší úrovní předání. Nejlevnější je tedy z výroby u uhelných zdrojů nad 10 MWt, nejvyšší je cena tepla z rozvodů z plynové blokové kotelny.
Teplárenské sdružení České republiky