Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Z čeho se cena tepla skládá

Základem ceny tepla jsou v podstatě 3 položky: ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.

Oprávněné náklady vycházejí z údajů v účetnictví dodavatele a lze je rozdělit na dvě základní skupiny:

Přehled podílu jednotlivých nákladů na ceně tepla bez DPH

Tabulka přehledu podílů jednotlivých stálých nákladů v ceně tepla

Podíl nákladů v ceně dodávaného tepla ze zemního plynu včetně DPH

Graf podíl nákladů v ceně dodávaného tepla ze zemního plynu

Podíl nákladů v ceně dodávaného tepla z hnědého uhlí včetně DPH

Graf podíl nákladů v ceně dodávaného tepla z hnědého uhlí
Teplárenské sdružení České republiky