Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí
Legenda - Dodávka
centrální výměníková stanice
bloková kotelna
sekundární rozvody
  
domovní předávací stanice
domovní kotelna
Legenda - Palivo
uhlí
zemní plyn
biomasa
  
topný olej
ostatní

Přibližný podíl obyvatel zásobovaných teplem je vypočítáván na základě předpokladu, že průměrný počet osob žijících v jednom bytě je 2,5 a průměrné množství tepla potřebné k zásobování jednoho bytu je 30 GJ.
U měst nad 10 000 obyvatel je spotřeba jednotlivých bytů ve skutečnosti nižší (větší část obyvatel bydlí v bytových domech) a skutečný podíl tak je ve skutečnosti o něco vyšší. U obcí do 2000 obyvatel je spotřeba bytů vyšší (větší část obyvatel bydlí v rodinných domech), takže podíl obyvatel zásobovaných teplem je ve skutečnosti nižší.

Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, je účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností.
Energetický regulační úřad má ze zákona povinnost účinné soustavy zásobování tepelnou energií evidovat a zveřejňovat jejich přehled.
Sídla - počet obyvatel: > 50 tis. >10 tis. a < 50 tis. > 2 tis. a < 10 tis. < 2 tis.
Podrobné údaje k jednotlivým sídlům se objeví po kliknutí na značku příslušného sídla.
Vytvořeno na základě údajů kalkulovaných cen tepla pro rok 2020 od Energetického regulačního úřadu, všechny ceny tepla jsou uváděny včetně DPH.
Teplárenské sdružení České republiky