Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Měření tepla

Stejně jako je vyřešeno měření spotřeby vody, elektřiny nebo plynu, je v podstatě vyřešeno i měření spotřeby tepla celého bytového domu. Dodavatel na patě objektu, tedy na hlavním přívodu, umístí cejchované měřidlo - kalorimetr, který přesně změří teplo dodané do celého objektu.

Rozdělit ovšem teplo pro vytápění konkrétních bytů už tak jednoduché není. Může za to fyzikální podstata šíření tepla v reálných podmínkách bytových domů. Při rozdílu teplot sousedních bytů dochází k přirozenému prostupu tepla stěnami. Stejně jako se vyrovnává hladina vody v propojených nádobách, přírodní zákony už to zařídily tak, že se vyrovnává i teplota v sousedících prostorách.

V tepelném výměníku je to žádoucí. Na tomto fyzikálním principu dochází ve výměníkové stanici k přenosu tepla z tepelné sítě do topného okruhu domu. Na druhou stranu prostupy tepla znesnadňují snahu spravedlivě rozdělit spotřebu tepla jednotlivých bytů. Podobně složité je měření tepla i vinou vertikálního systému stoupaček, kdy jednou trubkou není vytápěn byt jako samostatný celek, ale místnosti několika bytů nad sebou.

Dílčí „měření“ tepla dodaného do bytů je pak nutno chápat vždy jako poměrové. To znamená, že dodavatelem fakturovaná a přesně změřená spotřeba tepla za celý dům je rozdělována mezi jednotlivé spotřebitele poměrově podle naměřených nebo indikovaných hodnot použitých měřících metod a podle příslušného výpočtového algoritmu, který zohledňuje polohu bytů a jeho energetickou náročnost při vytápění.

Další podrobnosti o měření teplé vody naleznete zde >>
Teplárenské sdružení České republiky