Dálkové vytápění - ekologické teplo bez starostí

Rozvod tepla

Teplo pro vaše radiátory se získává v teplárně většinou spálením paliva v kotlích nebo jinou technologií, například chlazením plynových kogeneračních motorů, tepelnými čerpadly nebo i solárními kolektory. Výrobnou tepla může být teplárna, elektrárna, výtopna nebo kotelna. Rozdíl mezi těmito typy výroben tepla je především v jejich velikosti, ve způsobu výroby tepla a také v množství zásobených objektů.

Ze zdroje se teplonosným médiem, kterým může být pára, horká nebo teplá voda, rozvádí teplo potrubím k jednotlivým zásobovaným objektům (viz schéma soustavy zásobování tepelnou energií). To mohou být rodinné i bytové domy, školy, nemocnice, obchodní a kancelářská centra, stadiony, bazény a další sportoviště, ale i firmy, které teplo nepoužívají pouze na vytápění a ohřev vody, ale i k výrobním účelům. Výhodou využití vody k rozvodu tepla je její bezpečnost. Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru, otravy, prašnosti či vzniku dalších škodlivin.

Ve vytápěném objektu je instalována domovní předávací stanice, kde se dovedeným teplem ohřívá voda pro topný okruh s radiátory a okruh teplé užitkové vody v domě (dvoutrubkový rozvod). V případě staršího čtyřtrubkového systému nekončí přívodní potrubí v zásobovaných objektech, ale už v centrální předávací stanici. Z ní vycházejí pro zásobování více domů dva samostatné okruhy. Jeden dodává celoročně teplou vodu do vodovodních baterií a druhý od září do následujícího května teplo pro vytápění. V létě bývá topný okruh mimo provoz.

Vzdálenost objektů od výrobny tepla může být v řádech metrů až několika desítek kilometrů. Tepelná síť se sestává vždy ze dvou potrubí (přívodního a vratného), které končí buď už v centrální výměníkové stanici (dále teplo do zásobovaných objektů rozvádí původní čtyřtrubkový systém, tj. okruh s teplou vodou + okruh s topnou vodou, tzn. teplá voda je připravována v sídlištní výměníkové stanici), nebo až v zásobovaných objektech (pak hovoříme o moderním dvojtrubkovým systému - teplá voda je připravována v zásobovaném domě/bytě). Přívodním potrubím se tepelná energie do objektu přivádí a vratným potrubím se vychlazené teplonosné médium vrací zpět do výrobny tepla, kde se opět ohřívá na potřebnou teplotu.


Teplárenské sdružení České republiky